لودینگ

آرشیو

دکتر سید محسن فاطمی

مصاحبه دکتر سید محسن فاطمی، استاد دانشگاه هاروارد در رشته روانشناسی با برنامه (راز) شبکه ۴ سیما در مورد تکنیک هایی برای مدیریت اضطراب در کودکان

مصاحبه دکتر سید محسن فاطمی، استاد دانشگاه هاروارد در رشته روانشناسی با برنامه (راز) شبکه۴

بیشتر بخوانید »