لودینگ

گزارش مردمی در مورد “محبت چیست؟” (قسمت۱۵)

گزارش مردمی در مورد “محبت چیست؟” (قسمت۱۵)

 

ترجمه شخصى از تجربه محبت را مى توان در قلمرو فردى با ضمایم آن مورد بررسى قرار داد. منظر پدیدار شناختى محبت در پرتو مجموعه تجاربى معنا پیدا خواهد کرد که درون مایه هاى شناختى، عاطفى ، هیجانى و رفتارى فرد را تشکیل مى دهد.

 

اشتراک گذاری
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
جدیدتربن مطالب