لودینگ

گزارش مردمی در مورد (اعتماد) قسمت ۱

گزارش مردمی در مورد (اعتماد) قسمت ۱

 

اعتماد گوهری گرانبهاست که به رابطه‌ها رونق می‌دهد، استمرار رابطه را تضمین می‌کند و در آفرینش صمیمیت، همبستگی و استحکام رابطه نقش‌آفرینی می‌کند. اعتماد طی یک فرآیند متولد ‌شده، رشد کرده و به اوج می‌رسد. اعتماد بدون آگاهی میسر نمی‌شود و در بستر سوء‌ظن، بدبینی و دامنه متوقف می‌شود.

اعتماد مستلزم تعاملی است که کنشها، واکنشها، پاسخها و گزینه‌های یک طرف می‌تواند در زمینه‌سازی و تسهیل پاسخهای طرف دیگر موثر باشد، سوگیریها، اضطرابها، ترسها و زمینه‌های ذهنی از قبل تعبیه شده می‌تواند در فرآیند ایجاد اعتماد آسیب وارد کند.

اعتماد  ارتباطی عمیق با انعطاف دارد. انعطاف به نگاه جست‌وجوگرانه به منظرهای متفاوت منجر می‌شود و جزمیت برخاسته از ابرامهای لجاجت‌آمیز را کنار می‌زند. اعتماد با استقبال همراه است و به جای استنکافها‌ی فاصله‌آفرین اقبالهای پویا و مهربانانه را جایگزین می‌سازد.

اعتماد با کیفیت رابطه عجین شده است؛ به هر میزان کیفیت رابطه‌ غنی‌تر و جوهر آن پویاتر باشد، ارتباط حاصله از آن قوت بیشتری را خواهد داشت.

اعتماد نیازمند به پل‌سازی، برجسته سازی مشترکات، تصریح علاقه به پیوند داشتن و توجه به نیازها، خواسته‌ها و دغدغه‌های طرف مقابل است. تنها به دنبال کسب امتیاز بودن فضای رابطه را برای رسیدن به اعتماد تیره کرده و ذخایر ارتباط پویا را از بین می‌برد.

اعتماد با هدف رابطه، ظرفیت مخاطب، آفات رابطه، میزان گسترش نزدیکی و ذات رابطه پیوند دارد: یک رابطه ی اقناعی، با اعتمادسازی زاویه‌ای متفاوت‌تر خواهد داشت تا رابطه‌ای که در آن هدف صمیمت بیشتر است.

شناخت ماهیت رابطه از مهمترین گامهای اول برای ایجاد اعتماد است و اعتماد می‌تواند در یک فرآیند هوشیارانه رشد کرده و بالندگی خود را با توسع نگاه و اشتراک‌آفرینی همراه داشته باشد.

برای فراهم ساختن اعتماد، چشمها را باید شست و با آمادگی قلبی کاوشگرانه به آفرینش پلهای مشترک پرداخت. تجلی واقعی و اصیل اعتماد در عملکرد نشان داده می‌شود و میدان عمل بزرگترین قلمرو برای محک زدن حقیقت اعتماد خواهد بود.

” گوشه ی چشم” با توجه به نکاتی که در پیش آمد بر آن شد تا پس از پرونده ی ” محبت” پرونده ای ویژه و پراهمیت  به نام ” اعتماد” را بگشاید تا از زاویه دید گزیده ای از طبقات مختلف اجتماعی به کنکاش پیرامون آن بپردازد. آن چه کاربران محترم در بخش های مختلف در سایت مشاهده خواهند کرد، تضارب آرایی است که می تواند بیش از پیش بر دامنه ی شناخت مان از یکدیگر افزوده تا ارتباطات و تعاملات مان بر میزان کیفیت زیست اجتماعی مان غنای بیشتری ببخشد.

اشتراک گذاری
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
جدیدتربن مطالب