لودینگ

چگونگی اصلاح «الگوگیری» در نوجوانان

چگونگی اصلاح «الگوگیری» در نوجوانان

 

روانشناس بالینی و مشاور خانواده با تاکید بر اینکه تصمیم گیری ها و الگوگیری ها در سن نوجوانی بر پایه احساسات شکل می گیرد نه تعقل، گفت: اصلاح الگوگیری فرزند، نخست نیازمند گفت و گوی دوستانه یا والد فرزندی است. خانواده ها به جای مقاومت ها و مقابله های تند و چکشی باید ببینند فرزندشان در این الگویی که انتخاب کرده دنبال چه چیز می گردد و چه چیزی برایش جذابیت داشته است اگر مطلوب است اجازه بدهند پیروی کند.
حسن بهرامنی درباره روش معرفی الگوها از سوی والدین یا رسانه به نوجوان توضیح داد: در نوجوانی چیزی به اسم عقل و منطق نداریم و همه چیز را با عواطف و احساساتی تابع هیجانات و گاه افراط بررسی می کنند یعنی اگر به چیزی علاقمند می شوند در حد اوج آن علاقمند می شوند پس این بعد افراطی را اگر جهت دهی و کنترل کنیم الگوگیری درستی برای نوجوان به ارمغان آورده ایم.
بهرامنی به والدین توصیه کرد: برای اصلاح الگوگیری فرزند باید نخست با گفت و گوی دوستانه و نه عاقل اندر سفیه یا پدر فرزندی، دریافت که چرا نوجوان چنین الگویی را پذیرفته و چه چیزی در این فرد دیده است.

این مشاور خانواده یادآور شد: گفت و گویی که نوجوان در آن فرصت داشته باشد آنچه را که در ذهن دارد یا کمبود ها، خواسته ها و نیازهایش را عنوان کند. در این حالت است که والدین می توانند بفمهند آن الگو چه بخش زندگی نوجوانشان را پررنگ کرده و براساس آن، الگوهای متشابه را ارایه کنند البته ارایه الگوها باید جذابیت های خاص خود را داشته باشد تا نوجوان احساس کند که می تواند همزادپنداری کند.

اشتراک گذاری
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
جدیدتربن مطالب