لودینگ

میز گرد تخصصی «ویژگی های یک زندگی خوب» بخش ۴

میز گرد تخصصی «ویژگی های یک زندگی خوب» بخش ۴

در این نشست که با تکیه بر توصیه های روانشناختی و با حضور دو تن از روانشناسان جوان و با انگیزه ی کشور خانم دکتر بهار ضیف الدینی و آقای دکتر معین غنی زاده برگزار گردید، مهم ترین ویژگی های یک زندگی خوب و راه های رسیدن به این شاخص ها از منظر روانشناسی فردی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

اشتراک گذاری
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
جدیدتربن مطالب