لودینگ

دو راهی اجتماعی

دو راهی اجتماعی

گوشه چشم – زیست اجتماعی انسان ها با همدیگر، الزاماتی با خود همراه دارد که، عدم رعایت آنها از سوی افراد منجر به بروز مشکلات و آسیب های زیادی می شود.
یکی از این الزامات، توجه به نیازهای دیگران و تلاش برای حفظ منافع جمعی در انجام وظایف و مسئولیت ها است.
اما گاهی اوقات انسان به وضعیتی دچار می شود که ناچارست میان منفعت شخصی یا منافع جمعی دست به انتخاب بزند.
این شرایط یکی از دوراهی های اجتماعی ست که تعارض منافع یا تزاحم منافع نام دارد.
تحقیقات حاکی از آن است جوامعی که افراد در مواجهه با تعارض منافع عموماً منفعت جمعی را بر کسب سود شخصی ترجیح می دهند، از تعلق عاطفی بیشتر و همبستگی اجتماعی قوی تری برخوردار هستند.
در این راستا می توان گفت، جمع گرایی در واقع یک نظام ارزشی و یک دیدگاه متعالی است که حاصل آن انگیزه و اهداف مشترک، مسئولیت پذیری در قبال جامعه و مشارکت در فعالیت های مبتنی بر خیر جمعی است که علاوه بر تقویت پیوندهای انسانی، امید و نشاط اجتماعی را افزون می کند.
جان کلام این که، در دوراهی تعارض منافع، مسیر پیشرفت و توسعه از آنِ جامعه ای است که شهروندان و کارگزاران حاکمیتی ، نگاهی سودانگارانه و مبتنی بر نفع شخصی به موقعیت و مسئولیت های خویش نداشته باشند.

اشتراک گذاری
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
جدیدتربن مطالب