لودینگ

تعطیل توجه به روایت گوشه چشم ۳۱ تیرماه!

تعطیل توجه به روایت گوشه چشم ۳۱ تیرماه!

 

تعطیل توجه

می‌توان گفت که زیر همه مشکلات درون فردی و بین فردی، توجه با مشکلی همراه شده است و به عبارت دیگر توجه درجایی گیر کرده است. حبس توجه و اسارت آن مانع از پردازش به ابعاد مختلف در زمان حال خواهد شد. شما اگر پر از اضطراب باشید، درگیر شدن توجه در قلمرو اضطراب اجازه توجه به منظر دیگری را نخواهد داد.

توجه می‌تواند چنان درگیر تنش، اضطراب، هراس، خشم، کدورت و نفرت شود که امکان چرخش توجه ناممکن به نظر برسد.

فضاهای اجتماعی و اقتصادی مسموم می‌توانند درگیری‌های توجه را در سطوح مختلف تشدید کنند و تشدید این درگیری به تعطیل تعقل منجر خواهد شد.

مولفه‌های مختلف می‌توانند به دنبال درگیر کردن توجه و ایجاد مشغولیت باشند. مشغولیت‌های بسیار همراه با درگیری توجه دشمن آرامش درون است و سراسیمگی را ایجاد خواهد کرد.

مشغولیت‌ها اجازه خلاقیت، نوآوری و ابتکار عمل را سلب خواهند کرد. آفرینندگان مشغولیت‌ها می‌توانند به دنبال منافع خاص خود باشند. مشغولیت‌ها و درگیری‌های هیجانی و عاطفی پذیرش و انعطاف و امکان بازنگری را از بین خواهد برد.

ممکن است دانش‌آموزان به حفظ کردن جدول لگاریتم مشغول و ترغیب شوند تا توجه آنها آزادی، پرواز و طیران را تجربه نکند. ممکن است توجه کارمندان به ولتاژ برق مورد استفاده در اتاق‌های اداره مشغول شود تا امکان بهره‌وری و خلاقیت کارایی محدود شود.

ممکن است توجه به ضرب راه رفتن مشغول شود تا امکان سرعت گرفتن در مسیر سلب شود. مشغولیت‌آفرینی با اهداف مختلف و با استراتژی‌های گوناگون انجام می‌شود.

 

گاه آن‌قدر به سنگریزه‌های بیرون در خیره می‌شوی و مشغول می‌شوی که باز کردن درب یادت می‌رود.

اشتراک گذاری
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
جدیدتربن مطالب