لودینگ

اقتصاد شهری و مشارکت شهروندی

اقتصاد شهری و مشارکت شهروندی

اقتصاد شهری و مشارکت شهروندی رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند؛ اقتصاد شهری و ساز و کار حاکم بر درآمدها و هزینه‌های کلانشهرها موضوعی است که طی سالیان اخیر به آن بیشتر از گذشته توجه شده است.

یکی از نقاط قابل توجه، توجه به نقش اقتصاد خرد در زندگی شهروندان است. شهرداری‌ها با ایفای نقش مثبت در تأمین نیازهای روزمره مردم و توسعه مراکزی همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار، می‌توانند زندگی معیشتی شهروندان را بهبود بخشند.

شهر هوشمند نیازمند الزاماتی است که در این برهه از زمان که تمام دنیا با پاندمی کرونا اقتصاد خود را هماهنگ کرده است از چه زیرساخت‌هایی برای ایجاد یک شهر تاب‌آور در برابر بلایا می‌توان استفاده کرد و شهر را تبدیل به شهری هوشمند در برابر بلایا ساخت و شهروندان را نیز به شهروندانی هوشمند تبدیل کرد.

امروزه باید به مفهموم تاب‌آوری شهری توجه بیشتری کرد. تاب‌آوری شهری یعنی بشر بتواند زندگی جدیدش را در قالب سبک شیوه جدید زندگی پیدا کند. تا‌ب‌آوری را می‌توان با شهر هوشمند پیوند داد که در ایران نیز گام‌های اولیه برداشته شده و می‌توان با شهر هوشمند، تاب‌آوری شهری را در برابر کرونا ویروس و مسائلی همچون بلایای طبیعی بالا برد.

بسیاری از تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان شهری کماکان به اطمینان کافی برای استفاده از نظرات شهروندان و بکارگیری آن نرسیده‌اند. در نتیجه یکی از پیش‌زمینه‌ها و مفروضه‌های اقتصاد شهروندی در فضای شهری، تغییر ذهنیت سنتی مدیران شهری و باور به نقش و اهمیت فناوری است.

اشتراک گذاری
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
جدیدتربن مطالب