لودینگ

مسئولیت اجتماعی در گرو اعتماد عمومی

یادداشت

مسئولیت اجتماعی در گرو اعتماد عمومی

مصطفی اقلیما

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران

به عقیده من برای افزایش مشارکت و مسئولیت اجتماعی در یک جامعه باید ابتدا اعتماد عمومی در آن تقویت شود. بنابراین چنین امری با توجه به منافع و مصالح جمعی محقق می‌شود. مسئولیت اجتماعی در یک گروه اجتماعی براساس اهداف، اصول و مقاصد مشخص شکل می‌گیرد. این در حالی است که مسئولیت اجتماعی در سطح کلان ساختار اجتماعی با توجه به حضور گروه‌های اجتماعی مختلف، منافع متعدد و مقاصد متمایز، مشارکت مستلزم پذیرش مصالح جمعی است.
مسئولیت اجتماعی فردی درمقایسه با مسئولیت اجتماعی گروهی مفهومی جدید است اما قدمتی برابر با قانون طلایی “با دیگران طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود،” دارد. مسئولیت اجتماعی فردی با ایجاد یک موضع فعال نسبت به تاثیرگذاری مثبت بر دیگران و محیط بیرون از دایره خود بسط می‌یابد. مسئولیت اجتماعی فردی اساس مسئولیت اجتماعی گروهی است زیرا یک اجتماع از افراد تشکیل شده است و درنتیجه فرهنگ مسئولیت اجتماعی را مشخص می‌کند. این رابطه آمیخته بین مسئولیت اجتماعی گروهی و مسئولیت اجتماعی فردی است. افراد از نظر اجتماعی مسئولیت‌پذیرتر شده و در واکنش به این اجتماع ها باید برای برآوردن نیازهای افراد مسئولیت‌پذیری اجتماعی بیشتری پیدا کنند.

پذیرش منافع عمومی سبب تقویت اعتماد جمعی و در نتیجه افزایش مسئولیت اجتماعی می شود و فردگرایی و عمل کردن براساس منافع شخصی، مشارکت اجتماعی را کاهش می‌دهد. توجه به این منافع فردی در سطح خانواده هم می‌تواند ارتباطات اجتماعی را متزلزل و اعتماد اجتماعی را از بین ببرد. بنابراین برای تقویت مشارکت اجتماعی در هر جامعه باید منافع و مصالح جمعی را درنظر گرفت و در این راستا عمل کرد.
رشد و بالندگی یک جامعه نیز در گرو توجه به منافع جمعی است. توجه به اهداف و مصالح عمومی اعتماد و همدلی را در کشور تقویت کرده و مشارکت اجتماعی را افزایش خواهد داد و این امر بدون شک باعث رشد وکمال یک جامعه می‌شود.
البته مسئولیت اجتماعی باید تابع قوانین و ضوابط باشد، تقسیم کار اتفاق افتد و مطابق با منافع اجتماعی تداوم یابد، در غیر این‌ صورت اعتماد اجتماعی از دست خواهد رفت و اعتماد «از دست رفته» به سهولت بازنمی‌گردد.
به منظور دستیابی به مشارکت اجتماعی ارتباطات و کارکردها نیز باید مشخص شود، گاه اهداف پنهان هم مشارکت اجتماعی در گروه را متزلزل می‌کند، مشارکت اجتماعی با پذیرش «یکدیگر» اتفاق می‌افتد.
مشارکت اجتماعی در حقیقت پذیرش مهارت و تخصص یکدیگر است، بدون پذیرش یکدیگر مشارکت اتفاق نمی‌افتد، باید به مهارت همدیگر اعتماد کنیم و براساس این اعتماد و اطمینان مشارکت اجتماعی را افزایش داده و در راستای رشد وبالندگی قدم برداریم.

اشتراک گذاری
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
جدیدتربن مطالب
مطالب مرتبط
دیدگاه‌ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *