لودینگ

تجارت یا ازدواج؟ دکتر سید محسن فاطمی

یادداشت

تجارت یا ازدواج؟ دکتر سید محسن فاطمی

تجارت یا ازدواج؟

 

دکتر سید محسن فاطمی

فوق دکترای روان شناسی از هاروارد 

 

برخی از عقدهای ثبت شده ی اخیر در محضرهای عقد و ازدواج از اندراج شاخصهای مادی جدید مانند بیت کوین ، مثقال طلا و شبیه آن حکایت دارد. تأمل راجع به این پدیده و پدیده های مشابه اگرچه در حوصله ی این یادداشت نیست اما می تواند در تعمق پیرامون برخی محورهای قابل توجه اثرگذار باشد.

پدیده های اجتماعی و آثار آن می توانند در یک تحلیل منسجم با تحلیل روانشناختی پدیده های فردی مرتبط باشند. از جنبه ی روانشناختی زمانی که نیازهای اساسی فرد انکار شوند، مورد بی توجهی واقع شوند، نادیده گرفته یا سرکوب شوند، یا در سطوح مختلف بی اعتبار شوند آثار آن در رفتارهای فرد، افکار او و احساسات و سیستم هیجاناتش به شکلهای مختلف نشان داده خواهد شد. وقتی نیازهای اساسی روانشناختی برآورده نشوند و تعادل مرتبط با برآورده شدن نیازها به صورت یکپارچه و منسجم به صورت متحد و هماهنگ جلوه نداشته باشند آثار مخرب ناشی از این عدم تعادل در سیستم روان ملموس خواهد بود.

توجه به یک نیاز برآورده نشده می تواند به قیمت نادیده گرفتن نیازهای دیگر تمام شود. برای مثال وقتی فردی احساس فقدان ارزشمندی را در خود تجربه می کند یکی از مصادیق واکنش نسبت به برآورده نشدن نیاز احساس بالندگی و پویایی نسبت به خود می تواند با رفتارهای تحقیرآمیز، شماتت گر، نسبت به دیگران خود را نشان دهد. به عبارت دیگر؛ با نگاه فروتر نسبت به دیگران و برخورد مبتنی بر خودبزرگ بینی، فرد احساس ارزشمندی را برای خود طلب می کند.

پدیدهای پیچیده ی اجتماعی نیز می توانند پرده از سرخوردگیهای گوناگون تعارضهای مختلف و آسیبهای نهفته بردارند.

وقتی اصالت رابطه ها از بین رفته و سالوس، تظاهر و تکلف، گفتمان غالب رابطه ها را تشکیل دهد غایت و جهت رابطه برای اثبات ویژگیهایی خواهد بود که در بستر تظاهرها متولد شده اند. آسیبهای اجتماعی از این قبیل می توانند از یک فضای آغشته به نگاه مادی، مصرف گرا، سوداگر و معامله محور داشته باشند.

پژوهشهای مختلف در حوزه ی روانشناسی خانواده نشان می دهد یکی از کلیدی ترین محورهای سلامت رابطه بستگی به این موضوع دارد که طرفین تا چه اندازه می توانند نیازهای یکدیگر را برآورده سازند و برای برآورده ساختن نیازهای یکدیگر پاسخگویی، آمادگی و حساسیت لازم را دارا باشند. در رابطه های اضطراب محور که   تنشها و تلاطمهای درونی بر رابطه سایه افکنده است و فضای غبارآلود اضطرابی و طوفانهای سهمگین تضادهای درونی، اکسیژن عاطفی لازم را برای استنشاق همراه ندارند واکنشها برای جبران اضطراب در ابعاد مختلف خود را نشان می دهد. وجود اضطراب و فقدان امنیت درونی همراه با گیجی عاطفی و نبود نشاط درونی محورهای برخواسته از نگاه رقابت محور مصرف گرا را بیشتر تقویت خواهد کرد.

تجارت یا ازدواج؟     دکتر سید محسن فاطمی

تجارت یا ازدواج؟
دکتر سید محسن فاطمی

در مسابقه ی سرسام آور تکلف های مجموعه ی پرتنش اجتماعی و در سبقتهای مستقیم و غیرمستقیم تحمیل شده، انسانها به دنبال تأیید خود در پرتو داشتن های تجویزی برخواسته از صورت گرایی هستند.

ایجاد چنین آسیبهایی در بستر های معیوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت خواهد گرفت. نبود درایت اجتماعی، فقدان برنامه ریزی آموزشی و تربیتی پویا، تضعیف عقلانیت، عدم بلوغ عاطفی، فقدان تفکر نقاد، رابطه های معیوب درون خانوادگی، عوامل ریسک آفرین درون فردی و بین فردی و نبود مدیریت فرهنگی آگاهی بخش همراه چالشهای رشد فردی و اجتماعی می توانند در بستر آفرینی آسیبهای اجتماعی نقش داشته باشند.

 

 

اشتراک گذاری
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
جدیدتربن مطالب
مطالب مرتبط
دیدگاه‌ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *