لودینگ

مسئولیت اجتماعی بخش سوم

یادداشت

مسئولیت اجتماعی بخش سوم

 

 مسئولیت اجتماعی

  (بخش سوم)

دکتر سیدمحسن فاطمی

فوق دکترای روان‌شناسی از دانشگاه هاروارد 

 

مسئولیت اجتماعی می‌تواند در حوزه‌های تجاری و سازمانی معنا پیدا کند و گاه در حوزه ی فردی خود را آشکار می‌سازد. مسئولیت اجتماعی فردی متضمن آگاهی فردی در این زمینه است که چگونه اعمال و تصمیمات مشخص را دربر گیرند و به نیت‌های انساند‌وستانه انجام شوند. این اعمال می‌توانند با اقداماتی مانند اهداء خون یا اعمال داوطلبانه برای رفاه عمومی انجام شوند؛ تصمیمات و اعمالی که کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد مانند خرید کالاهای مربوط به تجارت آزاد یا حمایت از قوانین کار کودکان.

اخلاق فردی مانند صداقت و درستی نیز ذیل مسئولیت اجتماعی به تجلیاتی از رفتار می‌پردازند که انصاف، درستی، همدلی و کمک به دیگران را دربرگرفته و با سطح رشد اجتماعی مرتبط باشند.

مسئولیت اجتماعی در حوزه‌های مذکور باعث خواهند شد تا مهارتهای مربوط به هوش هیجانی در سطح اجتماعی ارتقا پیدا کند. زیربنای این رشد، توجه به آگاهی اجتماعی خود را به گونه ای نشان می‌دهد که در آن افراد متوجه خواهند بود که اعمال آنها می‌تواند بر دیگران آثار مختلفی را به وجود آورد. فراموش نکنیم که وجود همدلی، مهرورزی، احترام به حقوق دیگران، نوع درستی، کمک رسانی، مساعدت، معاضدت و همکاری برخاسته از مسئولیت اجتماعی در پرورش یک جامعه ی رشد یافته براساس بلوغ عاطفی، بلوغ هیجانی و بلوغ ارتباطی نقش بسزایی را ایفا می‌کنند.

از سوی دیگر، مسئولیت اجتماعی در سطح شرکتها ابعاد مختلفی به خود می‌گیرد: بعد اقتصادی که در آن سودرسانی یا مسئولیت سودآوری توسط شرکت یا سازمان مورد تأکید و توجه قرار می‌گیرد، مسئولیت برآورده ساختن التزامات قانونی و حقوقی که در آن سازمانها باید نسبت به قوانین و مقررات تاثیر خاص خود را نشان دهند، مسئولیت عمل براساس اصول اخلاقی که کمترین ضایعات را به وجود آورد، و مسئولیت انسانی که در آن ارائه ی خدمات در مشکل پول، کالا و در اختیار گذاشتن وقت به جامعه و اجتماع موردنظر قرار می‌گیرد.

مسئولیت اجتماعی دکتر سیدمحسن فاطمی

در گذشته این‌گونه تصور می‌شد که ارتباط میان مسئولیت اجتماعی و اجتماع به صورت معکوس است؛ بدین معنا که آفرینش منفعت برای اجتماع به بهای هزینه‌های هنگفت برای شرکتها تلقی می‌شد. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که در واقع ایجاد منافع مشترک، هر دو طرف را منتفع خواهد کرد و هزینه‌ای برای دیگری نخواهد داشت.

مسئولیت فردی اجتماعی که آگاهی ما از اثرگذاری تصمیمات و اعمال ما در سطوح مختلف اجتماعی را دربر می‌گیرد در مصادیق‌ مختلف نقش‌آفرینی می‌کند. ضمن آن که حمایت از موضوعاتی که حق دیگران به حساب می‌آید یکی از مصادیق بارز مسئولیت فردی اجتماعی است.

جامعه ی رشد یافته ی بهره مند از بلوغ عقلی و بلوغ هیجانی هم در سطح کلان و هم در اشکال خرد، هم در سیاستگذاریها‌ و هم در اجرای پروژه‌های گوناگون به دنبال فراهم آوردن فضایی خواهد بود که مسئولیت اجتماعی در آن معنا پیدا کند.

فهم مسئولیت اجتماعی در بسترهای آمیخته با تنش بالا و اضطراب شدید امکانپذیر نخواهد بود. دلمشغولی‌ها و ذهن‌مشغولی‌های ناشی از سراشیبی‌های فردی و بین‌فردی یکی از موانع مهم در عدم ایجاد حساسیت نسبت به مسئولیت اجتماعی به حساب می‌آید.

ارتباط عمیق و اعتمادمحور میان حاکمیت و مردم، ارتقای فرهنگ عمومی، تسهیل اجرای پروژه‌های مربوط به آگاهیهای اجتماعی، فهم صحیح رسانه از اثرگذاری نگرشها‌ی غیرمستقیم و مستقیم، تقویت بنیه ی آموزش‌وپرورش در روشنگری و ایجاد آگاهی نسبت به مسئولیت اجتماعی، و تقویت سلامت خانوادگی در ارتقاء مسئولیت اجتماعی؛ همگی از عوامل موثر در تحقق مسئولیت اجتماعی به شمار می‌آیند.

اشتراک گذاری
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
جدیدتربن مطالب
مطالب مرتبط
دیدگاه‌ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *