لودینگ

نگاهی به تازه های نشر

معرفی کتاب

نگاهی به تازه های نشر

«پوپولیسم» به چاپ دوم رسید/ترجمه آخرین کتاب ارنستو لاکلائو

کتاب «پوپولیسم؛ درباره عقل پوپولیستی» نوشته ارنستو لاکلائو با ترجمه مراد فرهادپور و جواد گنجی توسط نشر مرکز به چاپ دوم رسید.

به گزارشخبرنگار مهر، کتاب «پوپولیسم؛ درباره عقل پوپولیستی» نوشته ارنستو لاکلائو به‌تازگی با ترجمه مراد فرهادپور و جواد گنجی توسط نشر مرکز به چاپ دوم رسیده است.

ارنستو لاکلائو نویسنده این‌کتاب، فیلسوف و نظریه‌پرداز سیاسی اهل آرژانتین است و مرام مارکسیستی دارد. او متولد سال ۱۹۳۵ و درگذشته به سال ۲۰۱۴ است. کتاب «پوپولیسم؛ درباره عقل پوپولیستی» دربرگیرنده آخرین نوشته‌های این‌فیلسوف و به‌نوعی در حکم شاهکار و شالوده کلیت تفکر و تجربیات اوست. مطالب این‌کتاب نتیجه تجربیات و اندیشه‌های ۴۰ سال زندگی لاکلائو هستند.

مهم‌ترین وجه تلاش‌های فکری لاکلائو در این‌کتاب، موضع‌گیری برابر سنت مارکسیستی و مواجهه با بحرانی است که کل این‌سنت فکری را در بر گرفته است. به این‌ترتیب کتاب «پوپولیسم»، درباره‌ عقل پوپولیستی عصاره‌ این مواجهه‌ است. درباره کتاب پیش‌رو می‌توان گفت مستقل از پیش‌تاریخ نظری‌اش، به شکلی کامل و جامع، پرسش بحران مارکسیسم را پیش روی مخاطب می‌گذارد و به‌نظر برخی از منتقدان، پاسخ درخوری هم به آن می‌دهد.

«پوپولیسم» به چاپ دوم رسید/ترجمه آخرین کتاب ارنستو لاکلائو

لاکلائو در این‌کتاب به‌صراحت می‌گوید پوپولیسم مساوی با سیاست است. تاکید او بر پوپولیسم یا سیاست به مثابه پاسخ به بحران مارکسیسم، گویای این‌واقعیت است که نظریه و کنش مارکسیستی هیچ‌وقت نتوانست چنان‌که باید و شاید به مقوله سیاست بپردازد.

این‌کتاب ۳ بخش اصلی دارد که به‌ترتیبی عبارت‌اند از «کوچک‌شمردن توده‌ها»، «ساختن “مردم”» و «هویت‌های مردمیِ گوناگون». این‌بخش‌ها در مجموع ۸ فصل را با این‌عناوین دربرمی‌گیرند: «پوپولیسم: ابهام‌ها و پارادوکس‌ها»، «گوستاو لوبون: تلقین و نمایندگی‌های تحریف‌شده»، «تلقین، تقلید، همذات پنداری»، «”مردم” و تولید گفتمانی تهی‌بودگی»، «دال‌های شناور و ناهمگونی اجتماعی»، «پوپولیسم، نمایندگی و دموکراسی»، «سرگذشت پوپولیسم» و «موانع و مرزهای ساختن “مردم”».

در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:

بدین‌سان شکست ریزورجمینتو و فاشیسم در شکل‌دهی به آگاهی ملی در دوره پس از جنگ بازتولید شد، به‌ واسطه ترکیبی از فساد اداری جناح دموکرات مسیحی و گرایش‌اش به قدرت محلی فاسد، با ناتوانی جناح حزب کمونیست در تحقق‌بخشیدن به یگانه پروژه حقیقتا ملی و فراتر رفتن از حدی در جنگ با نظام موجود بر سر جایگاه. اینجاست که تفاوت این مورد با جنبش بولانژیستی روشن می‌شود. کوتاه بودن این رخداد سیاسی اجازه داد دال‌های وحدت‌بخش آن تقریبا به‌مثابه دال‌هایی کاملا تهی عمل کنند _ در حقیقت در ایتالیا طی ماه‌های پس از رهایی (از فاشیسم) نمادهای رنسانس تقریبا به همین شیوه عمل کردند. اما ساختن یک هژمونی درازمدت مساله‌ای کاملا متفاوت است: فرایند تهی‌ساختن معدودی دال‌ محوری در جریان خلق تکینگی تاریخی همواره تابع فشار ساختاری نیروهایی خواهد بود که می‌کوشند دال‌ها را از نو به مدلول‌های نخستین متصل سازند، به نحوی که هر گونه «گسترش» هژمونی بیش از حد ادامه نیابد. محدود ساختن گستره حرکت از مفهوم به نام دقیقا در ذات یک کنش ضد هژمونیک است.

چاپ دوم این‌کتاب با ۳۴۴ صفحه، شمارگان ۸۰۰ نسخه و قیمت ۱۱۰ هزار تومان منتشر شده است.

 

 

 

جهان مدرن و تفسیرگرایی اروپایی

وبر در برابر نگرش دورکیمی بر آن بود که می‌توان ساخت‌ها و نهادهای اجتماعی را به خوبی برای کنش‌های گوناگون انسان که هر یک حامل معانی و اهدافی خاص است شمار آورد. به دنبال همین نگرش بود که مفهوم کنش اجتماعی را به مثابه مفهومی کلیدی برای تحلیل‌های جامعه‌شناسی خود برگزید.
به گزارش خبرگزای کتاب ایران(ایبنا):«دستگاه نظری وبر» با زیر عنوان «تفسیرگرایی اروپایی» جلد دوم از مجموعه کتاب‌هاب دستگاه نظری است که با قلم حسین ابوالحسن تنهایی و توسط نشر اندیشه احسان در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. به شیوه سایر کتاب‌های این مجموعه در ابتدای این اثر نیز شرحی بر مجموعه کتاب‌های دستگاه نظری آمده است که نویسنده در آن به توضیح مفاهیمی پرداخته که برای درک بهتر مطالب این مجموعه لازم است؛ دستگاه نظری، گونه‌های تفسیرگرایی، تفسیرگرایی اروپایی، تفسیرگرایی آلمانی، تفسیرگرایی آمریکایی و معرفت‌شناسی مدرنیته از جمله این عناوین هستند.پس از این شرح تنهایی برای معرفی دستگاه نظری ماکس وبر کتاب خود را در ۴ فصل اصلی سامان داده است؛ فصل یکم جستار هستی‌شناسی، فصل دوم جستار روش‌شناسی، فصل سوم جستار ایستایی‌شناسی و فصل چهارم جستار پویایی‌شناسی.

جهان مدرن و تفسیرگرایی اروپایینویسنده در فصل نخست همانطور که از عنوان آن برمی‌آید به سراغ تبارشناسی نظری وبر رفته است و ریشه‌های نظری در اندیشه او را مورد توجه قرار داده است. در قسمتی از این بخش در مقایسه نگاه او با دورکیم می‌خوانیم: «وبر در برابر نگرش دورکیمی بر آن بود که می‌توان ساخت‌ها و نهادهای اجتماعی را به خوبی برای کنش‌های گوناگون انسان که هریک حامل معانی و اهدافی خاص است شمار آورد. به دنبال همین نگرش بود که مفهوم کنش اجتماعی را به مثابه مفهومی کلیدی برای تحلیل‌های جامعه‌شناسی خود برگزید. او کوشید تا به شیوه‌ای عینی زندگی انسان را در محیط اجتماعی و تاریخی‌اش بفهمد. وبر، رشد روابط اجتماعی را منوط به نیات و فهمی که انسان اجتماعی، در پس آن روابط، در ذهن خود پرورانیده است، و معانی‌ای که در آن می‌جسته، و معانی متفاوتی که در طول زمان، و به صورت جمعی به آن داده است، می دانست. وبر بر آن بود که با فهم کنش انسانی و تفسیر معانی‌ای که کنشگر در پس اعمال خود مدنظر دارد، می‌توان افق‌های جدیدی را برای تبیین‌های علمی پیش‌روی محقق قرارداد. بنابراین، برخلاف برخی از پیشینیان، وبر بر فهم انسان از موقعیت تأکید کرد. و بر فهم جامعه را مرهون فهم معانی‌ای می‌داند که انسان کنشگر از موقعیت و واقعیت فهم شده به دست آورده است. وبر واقعیت‌های اجتماعی را واقعیات با معنایی می‌دانست که می‌توانند به تبیین‌های تاریخی، دیالکتیکی، یا علی قابل توجهی از طریق فهم تفسیری کنش انسانی در آیند. از این رو جامعه‌شناسی را علمی می‌دانست که به دنبال فهم تفسیری یا تفهمی رفتارهای اجتماعی برای دستیابی به تبیین‌های عینی، راه‌های اهداف و نتایج این رفتارها است.»

پس از توضیح مفاهیم هستی‌شناسی در اندیشه وبر، نویسنده به تبیین روش‌شناسی در اندیشه او می‌پردازد و در این مسیر به بیان مفاهیمی چون سهم ارزش در فهم وقایع، اهمیت احتمال، اسطوره تبیین علی و سنخ‌های آرمانی و تبارشناسی آن‌ها دست می‌زند. او در ادامه و پس از توضیح سنخ‌‎های آرمانی گوناگون چون سنخ آرمانی تاریخی، جامعه‌شناختی، دیالکتیکی و … به تعریف گونه‌های مختلف تبیین پرداخته و تبیین تاریخی، جامعه‌شناختی و دیالکتیکی را مورد توجه قرار می‌دهد.

در فصل سوم که ایستایی‌شناسی نام دارد، نویسنده به سراغ نظریه کنش اجتماعی می‌رود و به توضیح مهم‌ترین مفاهیم در اندیشه وبر دست می‌زند و در این میان به نظرات سایر متفکران در مورد وبر نیز ارجاع می‌دهد. در قسمتی از این بخش می‌خوانیم: «نکته ظریف، اما متفاوت در دستگاه نظری وبر، که او را در برابر عوامل‌گرایان یا ساخت و سیستم‌گرایان قرار می‌دهد، این است که انسان پیش از تابع سیستم موجود شدن، آن سیستم را می‌فهمد و برای خود معنا می‌کند. سپس همراه تفسیر یا معنای گروهی جمعی در یک سیستم اجتماعی درگیر کنش اجتماعی می‌شود. سیستم اقتدار او را به پذیرش، سکوت و یا تحمل دعوت می‌کند. مطالعه دوران تاریخی نشانگر این قاعده یا قانون در مشروعیت یا مقبولیت عامه اقتدار سنتی است. ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که اگر دوران تاریخ سنتی ده هزار سال هم طول بکشد فردای روز اول از سال یازدهمین هزاره نیز روال زندگی به همان گونه سابق باشد. یعنی نمی‌توان مطمئن بود که همان مسیر پیشین در آینده نیز دنبال شود. تنها در این جا است که مفهوم احتمال به میان می‎‌آید. حال آن که در مورد شناخت سازمان‌ها یا الگوهای کنش اجتماعی موجود با گذشته، بحث از احتمال، از دیدگاه هیچ پارادایمی، نمی‌تواند قابل طرح باشد؛ مگر آن که در بررسی‌های تاریخی با فقدان منابع و اطلاعات کافی روبه‌رو باشیم. بنابراین، تنها در پیش‌بینی رویدادهای مربوط به آینده است که بحث قطعیت پیش‌بینی در عوامل‌گرایی، به موضوع احتمال در تفسیرگرایی تبدیل می‌شود.»

نویسنده در فصل چهارم و پایانی کتاب با عنوان پویایی‌شناسی به شکل متمرکزتر بر جامعه‌شناسی تاریخی وبر تمرکز کرده و به توضیح جهان مدرن از خلال این مفاهیم می‌پردازد، مفاهیمی که برای فهم تاریخ اجتماعی ایران نیز می‌تواند کاربردی باشد. بخش پیوست کتاب نیز به زندگی نامه‌ای کوتاه از وبر اختصاص دارد که در شمایی کلی زندگی فکری او را برای خوانندگان شرح می‌دهد.

«دستگاه نظری وبر؛تفسیرگرایی اروپایی» به قلم حسین ابوالحسن تنهایی در ۱۶۶ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۵۰ هزار تومان توسط انتشارات اندیشه احسان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

«خوشبختی‌های خانواده‌ی خوشبخت» کتاب شد

کتاب «خوشبختی‌های خانواده‌ی خوشبخت» به قلم سپیده خلیلی دکترای روانشناسی بالینی ازسوی انتشارات به‌نشر منتشر شد.

به گزارشخبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) در خراسان رضوی، کتاب «خوشبختی‌های خانواده‌ی خوشبخت» ماجراهای فرزندان یک خانواده است که هر بار با یک مسئله مواجه می‌شوند و شیوه برخورد با آن مشکل و حل آن را به طور ضمنی آموزش می‌بینند. در انتهای هر قصه پرسش‌هایی مطرح می‌شود که ذهن مخاطبان را فعال می‌کند و از طریق قرار دادن مخاطب به جای شخصیت داستان، کودکان را به تفکر و تامل وا می‌دارد و همچنین صفحه‌ای برای درج پاسخ توسط کودک پیش‌بینی شده است.

هدف کتاب «خوشبختی‌های خانواده‌ی خوشبخت» آموزش مهارت‌های زندگی است. در این کتاب کودکان با مسائلی چون دوست‌یابی، اهمیت کار گروهی و … آشنا می‌شوند.

در پشت جلد این کتاب آمده است: همه فکر می‌کنند، باید راه‌های عجیب و غریبی برای رسیدن به خوشبختی وجود داشته باشد. ولی هیچ مسیری به سمت خوشبختی وجود ندارد، چون خوشبختی خودش مسیر است و خوشبخت بودن خیلی ساده است! همه‌اش از فکر، احساس و باور ما شروع می‌شود. فقط کافی است فکر بد نکنیم، احساساتمان را بشناسیم و باور کنیم که بی‌هدف به دنیا نیامده‌ایم.

«خوشبختی‌های خانواده‌ی خوشبخت» کتاب شد

مهم نیست دیگران درباره ما چه فکر می‌کنند. فکر دیگران درباره ما، ما را خوشبخت نمی‌کند. فکر کردن به داشته‌هایمان است که به ما شادی و آرامش می‌دهد. در حالی که مقایسه با دیگران و حسرت نداشته‌هایمان، اضطراب و نارضایتی را در وجودمان رشد می‌دهد. آن وقت خیال می‌کنیم اوضاع باید خوب باشد تا خوشحال و خندان باشیم؛ در حالی که اگر خوشحال و خندان باشیم، اوضاع خوب می‌شود.

کتاب «خوشبختی‌های خانواده‌ی خوشبخت» به قلم سپیده خلیلی و با تصویرگری سمیه صالح شوشتری در ۴۰ صفحه قطع رحلی با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و با قیمت ۲۵ هزار تومان توسط به‌نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) در قالب کتاب‌های پروانه منتشر شده است.

سپیده خلیلی، نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار سال ۱۳۳۸ در شمیران به دنیا آمد و از سال ۱۳۶۸ فعالیت خود را در عرصه نویسندگی و ترجمه آغاز کرد. خلیلی دارای مدرک دکترا در رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه براون شوایگ آلمان، عضو انجمن روانشناسان کودک ایران عضو شورای دفتر تالیف کتب درسی، کارشناس کتاب‌های خارجی کتابخانه ملی کودک و نوجوان است و در کارنامه خود بیش از ۱۵۰ عنوان کتاب برای مخاطبان خردسال، کودک، نوجوان و بزرگسالان در زمینه تالیف و ترجمه دارد که جوایز جشنواره‌های کتاب کانون پرورش فکری کودکان، جشنواره مطبوعات کودک، دوچرخه طلایی و … را کسب کرده است.

«قصه‌های شب»، «سفرهای گالیور»، «ماجراهای وروجک و سگ مرموز»، «مثل هیچکس»، «امیل و سه پسر دوقلو»، «۱۵۰ نکته برای خواب راحت» از جمله آثار سپیده خلیلی است؛ همچنین از وی تاکنون کتاب «قصه‌های مهربانی» و مجموعه ۵ جلدی «داستان‌های نوید و ندا» توسط به‌نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) منتشر شده است.

 

 

 

بررسی کیفیت زندگی شهری؛ نظریه، روش‌ها و پژوهش‌های تجربی

نویسندگان: رابرت‌دبلیو مارانز، رابرت‌جان استیمون

مترجمان: غلامرضا غفاری، میلاد رستمی، سامان یوسفوند

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

کتاب «بررسی کیفیت زندگی شهری» حاصل تعاطی فکری مجموعه‌ای از صاحب‌نظران رشته‌ها و شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی و مطالعات شهری است که ازحیث نظری، روش و موارد تجربی در باب کیفیت زندگی شهری مطالب ارزنده‌ای را مطرح می‌کند. کتاب مشتمل بر پنج بخش و نوزده فصل است که حاصل تلاش تعداد زیادی از پژوهشگران حوزۀ مطالعات برنامه‌ریزی و مطالعات شهری است.

مؤلفان کتاب دغدغه‌های چندگانه مباحث نظری، شیوۀ پژوهش و سنجش کیفیت زندگی شهری را همواره در قسمت‌های مختلف کتاب مدنظر قرار داده و از چگونگی تطور و کاربرد چارچوب‌های نظری و روش‌شناسی‌های چندگانه مربوط به کیفیت زندگی بحث کرده و تلاش خود را مصروف بیان پیچیدگی‌ها و دشواری‌های مترتب بر موضوع داشته‌اند. این پیچیدگی و دشواری بیش از هر چیز به ابعاد چندگانه سازۀ کیفیت زندگی شهری، زمینه‌های ذهنی و عینی این سازه و نیز پویایی آن در بسترهای جغرافیایی و زمانی مربوط می‌شود.

پیچیدگی و تنوع مربوط به ابعاد کیفیت زندگی موجب شده است که در مواردی این سازه با تمرکز بر ابعاد مهم و معیّنی از آن، ازجمله رضایت از زندگی، بهزیستی، شادکامی و سلامت اجتماعی بررسی شود یا بر یکی از زمینه‌های ذهنی یا عینی که هر کدام سنجه‌های معیّن و شیوه‌های سنجش و ارزیابی خود را دارند، تأکید شود. درنتیجه، از داده‌های چندگانۀ ثبتی حاصل از سرشماری‌ها، پیمایش‌های اجتماعی، ارزیابی و ارزش‌یابی‌های انجام‌شده و نیز موردپژوهی‌های کیفی استفاده شده است که از این جهت، کتاب نکته‌ها و تجارب ارزنده‌ای را در باب شاخص‌های عینی، ذهنی و رفتاری در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. این مهم از این جهت شایان توجه است که کتاب حاوی موردپژوهی‌های متعدد از مناطق و کشورهای مختلف است و نیز هم‌زمان به ابعاد ساختی، طبیعی و اجتماعی–فرهنگی محیط شهری توجه دارد.

پیوند و همبستگی بین ابعاد ذهنی، عینی و محیطی در بررسی‌های تجربی ارائه‌شده در این کتاب بارها آزموده و بررسی شده و نتایج در دوره‌های زمانی و نیز در فضاهای اجتماعی مختلف، که گاه نتایج یکسانی هم نیستند، عرضه شده است. یافته‌ها و نتایج بیان‌شده در این مجموعه نشان می‌دهد که پژوهش‌های مربوط به کیفیت زندگی شهری متنوع، پیچیده و دربردارندۀ دو رویکرد عینی و ذهنی هستند ;که هر دو رویکرد در طول زمان ازحیث نظری و نیز روش‌شناسی‌های مورد استفاده، تکامل یافته‌اند.

 

 

 

اشتراک گذاری
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
جدیدتربن مطالب
مطالب مرتبط
دیدگاه‌ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *