به گزارش برنا؛در چهل و هفتمین دوره برگزاری مسابقه عکس مطبوعاتی جهان(World Press Photo) در بخش تک عکس خبری در سال ۲۰۰۴ عکس عطا طاهرکناره با تصویری ماندگار اما تلخ اززلزلهبم به مقام دوم رسید.

پس اززمینلرزه ای که شهر تاریخی بم را با خاک یکسان کرده بود، پدری تن بی جان دو فرزندش را حمل می کند تا آنها را بهخاکبسپارد.

به گفته‌ی عکاس، عکس مربوط به فردای روز زلزله بم است در حاشیه شهر بم و در روستای بروات(بورا). این دو پسر قربانی زمین لرزه در آغوشپدربودند که با فاصله‌ای اندک از هم در سنین نوجوانی به سر می بردند و حالا از جمله آمار قربانیان زمین لرزه بم به شمار می آمدند.

ببینید | تلخ‌ترین عکس از زلزله بم که جهانی شد

این عکس که به نمادی از زمین لرزه تبدیل شد در فرصت حضور چهار روزه عکاس از نخستین زمان بعد از وقوع حادثه دراستان کرمانو شهر بم به ثبت رسید. گفته می‌شود کسی که عطا طاهر کناره را در آن موقع دیده بود می گفت که او پشتدوربینگریه می کرد.

درآمدن اشک، موقع عکاسی دردسر بزرگی است، دید آدم را تار می کند و نمی گذارد درست صحنه راببینی. عکاس ها کمتر پشت دوربینگریهمی کنند. آنها در شرایط فاجعه، خودشان را پشت دوربین پنهان می کنند. دوربین، سپر آنها می شود در برابر هجوم فاجعه. اما فاجعه ای که جلو چشمان عطا بوده سپر را شکست.

 

حدود ۱۴ میلیون نفر شغل شایسته ندارند

تت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم گفت: در حدود ۱۴ میلیون نفر شغل شایسته ندارند و این در حالی است که ۲.۵ میلیون نفر بیکار مطلق محسوب می شوند.

حدود 14 میلیون نفر شغل شایسته ندارند

به گزارشمنیبان، به نقل از خانه ملت، حجت الله عبدالملکی درجلسه علنیامروزمجلس شورایاسلامی، در پاسخ به سوال سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه نسبت به وضعیتاشتغالجوانان و افراد تحصیلکرده و عدم رفعمشکلاتاین حوزه گفت: مسئله نظارت مجلس در امور امری مهم، راهگشا و موثر بوده و طرح سوالات و تذکرات از سوی نمایندگان، مسئولیت وزرا را به آنها گوشزد می کند تا اگر غفلتی صورت گرفته، برطرف شود.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعیدولت سیزدهم اظهار کرد:بیکاریدومین معضل اقتصادی بعد ازتورممحسوب می شود،دولتسیزدهم در شرایطی فعالیت خود را شروع کرده که در این حوزه مشکلات متعددی داشته و با حجم متراکم بیکاری روبرو است. در حدود ۱۴ میلیون نفر شغل شایسته ندارند و این در حالی است که ۲.۵ میلیون نفر بیکار مطلق محسوب می شوند.

وی ادامه داد: مخاطب سوال مذکور صرفاًوزارت تعاوننیست، زیراوزارتخانههای صمت، کشاورزی،گردشگریو مجموعه های محیط زیست،آی تیو … نیز در این خصوص مسئولیت هایی برعهده دارند؛ وزارت کار مسئولایجاد اشتغالنیست، بلکه مسئول ایجاد هماهنگی بین دستگاه های این حوزه تلقی می شود.

عبدالملکی گفت: یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی براساس برنامه ریزی صورت گرفته طی ۱۸ ماه آینده به عبارتی تا پایان سال ۱۴۰۱ براساس تقسیم بندی استانی ایجاد خواهد شد که این عدد حداقلی است و برنامه آن به استانداران ابلاغ شده است.

این عضو کابینه دولت رئیسی تصریح کرد: طی ۲ ماه گذشته شورای اشتغال ۲ بار با حضور رئیس جمهور، اعضای کابینه و سایر نمایندگان دستگاه های مرتبط جلسه برگزار کرده و ۳۴ مصوبه مهم را پشت سر گذاشته است؛ باید یادآور شد وزارت کار به عنوان هماهنگ کننده اشتغال کشور دربودجه۱۴۰۰ یک ریال اعتبار نداشته، اما ۷۱ دستگاه متولی اشتغال را هماهنگ کرده تا امور انجام شود.

وزیر تعاون،کار و رفاهاجتماعی بیان کرد: ۱۷۵ برنامه اشتغالزایی به عنوان اطلس اشتغالزایی کشور اجرایی می شود که براساس سامانه رصد طی فعالیت های ۳ ماهه اخیر ۲۱۷ هزار فرصت شغلی ثبت شده و در این میان ۱۳۰ هزار فقره بیمهتامین اجتماعینیز به ثبت رسیده است.

وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعیادامه داد: زیست بوم اشتغالجمهوری اسلامیتصویب شده که پلتفرم مهمی برای هماهنگی چندین دستگاه در حوزه اشتغال است؛ در گذشته چنین پلتفرمی وجود نداشت و دستگاه‌ها جزیره‌ای عمل می‌کردند.

عبدالملکی با اشاره به مصوبات شورای عالی اشتغال در حوزه تأمین مالی گفت: ۳۲ هزار میلیارد تومان از بودجه ۱۴۰۱ بر اساس مصوبه صورت گرفته، برای حوزه اشتغال در نظر گرفته می‌شود؛ همچنین ۱۶۰ هزار میلیارد تومان با هماهنگیبانک مرکزیبه عنوان تسهیلات اشتغال ارائه می‌شود. ۶۰ هزار میلیارد تومان آن قرض‌الحسنه و صد هزار میلیارد تومان آن طبق نرخ مصوبشورایپولو اعتبارارائه می‌شود. این دو عدد ذکر شده یک میلیون فرصت شغلی در سال را محقق خواهد کرد.

عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: ابلاغ وحدت رویه تأمین مالی زنجیره‌ای توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی از دیگر مصوبات شورای عالی اشتغال است که سبب ایجادانقلابدر این عرصه خواهد شد. همواره گلایه می‌شد چرا وام‌هایی که اهدا می‌شود تبدیل به اشتغال نمی‌شد، زیرا از مسیر اصلی خود منحرف می‌شدند؛ در مدل جدید طراحی شده تأمین مالی در زنجیره ارزش انجام می‌شود لذا منابع مستقیم به سمت اشتغال خواهند رفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: همچنین هدایتنقدینگیبه سمت اشتغال از طریق تضمین اشتغال توسط وام‌گیرندگان از دیگر موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود؛ بر اساس مصوبات و هماهنگی‌های انجام شده، به بانک‌ها ابلاغ شده کسانی که وام کلان می‌گیرند باید تعهد تعداد مشخصی اشتغال با بیمه تأمین اجتماعی دهند. به عبارتی کسی که به عنوان مثال ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کند با فرض اینکه هر شغلی ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد باید ۲ هزار شغل ایجاد کند که ظرف یک سال از طریق سامانه‌های تأمین اجتماعی، بیمه شدگان جدید آن حوزه را بررسی می‌کنیم که اگر به آن عمل نشده باشد آن وام امهال نخواهد شد. هم اکنون بیش از دو هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات در طی سال ارائه می‌شود که به سمت تولید نمی‌رود بلکه به سمت سفته‌بازی می‌رود.

عبدالملکی اظهار کرد: در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر مشاغل مهارت محور کم سرمایه‌بر تمرکز کرده‌ایم . بسیاری از نمایندگان از نمایشگاه‌های مشاغل مهارت‌محور کم سرمایه‌بر در استان ها بازدید کرده‌اند؛ بر این اساس باید اذعان کرد که ۳۴۰ شغل شناسایی شده که کمتر از ۲۰ میلیون تومانسرمایهنیاز دارد و حتی بعضا کمتر از یک الی دو میلیون تومان. تمرکز بر مشاغل کم سرمایه‌بر مهارت‌محور راهبرد جدید سازمان فنی و حرفه‌ای است که سبب جهش جدی در حوزه اشتغال خواهد شد.

وی ادامه داد: در این میان باید یادآور شد در حوزه بهبود فضایکسب و کارنیز مصوبات خوبی حاصل شده است که در راستای قوانین مصوبمجلس شورای اسلامیاست؛ موضوع پنجره واحد مجوزها از جمله این موارد است که در جلسه اخیر شورای عالی اشتغال کشور وزارتاقتصادموظف شد و همه دستگاه‌ها مکلف به همکاری شدند، فقط یک درگاه برای صدور مجوز وجود داشته باشد و افراد متقاضی در آنجا فعالیت کنند که این مهم تا پایان سال محقق خواهد شد.

عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: در حوزه مشاغل خانگی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است اما درگیری صدور مجوزها در این حوزه وجود داشت؛ در جلسه اخیر شورای عالی اشتغال مصوب شد مشاغل خانگی از مجوز محور بودن به ثبت‌محور بودن تبدیل شود. به عبارتی با تدوین ساز و کار طراحی شده کسی که شغل خانگی دارد به مجوز نیاز ندارد بلکه در سامانه‌ای اقدام به ثبت فعالیت خود کرده و ۳ روز کاری بعد سیستم اقدام به صدور مجوز می‌کند و دستگاه‌های نظارتی نیز به جای نظارت و سخت‌گیری در صدور مجوز اقدام به نظارت بر فعالیت می‌کنند که این امر در راستایقانونراهگشای اخیر مجلس است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اقدامات صورت گرفته نسبت به فعالیت صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه متبوعش اظهار کرد: به مدیران صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه گفته شده در ارزیابی آنها فقط به سود سالانه توجه نمی‌شود بلکه میزان ایجاد اشتغال در مناطق فعالیتی‌شان نیز ارزیابی می‌شود. برایمان مهم است به عنوان مثال شرکت شستا در مناطقی که فعالیت می‌کند اشتغال ایجاد کند و مطابق آن نمره و امتیاز کسب کند لذا مدیرانی که کم‌کاری کنند برکنار خواهند شد، همان‌طور که مدیری که شرکتش زیان‌ده باشد برکنار می‌شود.

عبدالملکی افزود: همچنین یکصد نقطه بحرانی شناسایی شده و تیم‌های ارزیاب در حال فعالیت هستند تا تهدید مالی صورت نگیرد و گره‌ها در حوزه اشتغال باز شود.

عضو کابینه دولت سیزدهم بیان کرد: سامانه جامع کاریابی در وبسایت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت خود را شروع کرده و بستری برای حضور کارفرمایان و افراد جویای کار است که امیدواریم این بازار جدید تقویت کننده حوزه اشتغال باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: بنده خودم را مسئول و متعهد می‌دانم که از تمام توان خود برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها استفاده کنم تا برنامه حوزه اشتغال پیش برود و در دوره‌های متناوب گزارش‌های بهتری را به مجلسشورای اسلامیارائه دهم.

ابتلای بیش از ۲۸۱ میلیون نفر به کووید-۱۹

آمار جهانی کرونا؛ ابتلای بیش از ۲۸۱ میلیون نفر به کووید-۱۹

مجموع مبتلایان به بیماری «کووید-۱۹» در جهان تاکنون به ۲۸۱ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۷۷۰ نفر رسیده، مرگ پنج میلیون و ۴۲۳ هزار و ۱۹۸ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده و ۲۵۱ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۷۷ نفر از مبتلایان نیز تاکنون بهبود یافته‌اند.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای رسمی، آمریکا همچنان با بیش از ۵۳.۷ میلیون مبتلا و بیش از ۸۳۹ هزار قربانی در صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ قرار دارد.

هند نیز با آمار بیش از ۳۴.۷ میلیون مبتلا پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان ابتلا قرار دارد و آمار مبتلایان به کووید-۱۹ در برزیل هم از ۲۲.۲ میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ بالاترین شمار مبتلایان است. همچنین پس از ایالات متحده، کشورهای برزیل با بیش از ۶۱۸ هزار و هند با بیش از ۴۸۰ هزار جانباخته، بالاترین آمار قربانیان کووید -۱۹ را در این فهرست جهانی گزارش داده‌اند.

بنابر جدول به روز شده در پایگاه اطلاع‌رسانی “ورلداُمتر”، شمار مبتلایان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری که طبق گزارش‌های رسمی بالاترین آمارها را تاکنون داشته‌اند تا صبح امروز (سه شنبه) به ترتیب به شرح زیر است:

# نام کشور مجموع مبتلایان مجموع قربانیان
۱ ایالات متحده ۵۳,۷۸۱,۸۲۴ ۸۳۹,۶۰۳
۲ هند ۳۴,۷۹۹,۶۹۱ ۴۸۰,۲۹۰
۳ برزیل ۲۲,۲۴۶,۲۷۶ ۶۱۸,۵۷۵
۴ انگلیس ۱۲,۲۰۹,۹۹۱ ۱۴۸,۰۰۳
۵ روسیه ۱۰,۴۱۵,۲۳۰ ۳۰۵,۱۵۵
۶ ترکیه ۹,۳۳۳,۲۲۳ ۸۱,۷۳۳
۷ فرانسه ۹,۱۴۶,۴۵۱ ۱۲۲,۸۹۸
۸ آلمان ۷,۰۲۸,۳۶۸ ۱۱۱,۳۰۴
۹ ایران ۶,۱۸۶,۷۲۹ ۱۳۱,۴۳۴
۱۰ اسپانیا ۵,۹۳۲,۶۲۶ ۸۹,۱۳۹

بر اساس این فهرست، روسیه نیز با گذشتن از آمار ۳۰۵ هزار جانباخته تاکنون بیشترین تلفات کرونا را در بین کشورهای اروپایی داشته است. با این حال انگلیس با ثبت رسمی ۱۲ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۹۹۱ بیمار کرونایی، رکورد مجموع مبتلایان به این بیماری را در قاره سبز دارد.

همچنین ایران با مجموع شش میلیون و ۱۸۶ هزار و ۷۲۹ ابتلا و ۱۳۱ هزار و ۴۳۴ مورد فوت ناشی از بیماری کووید-۱۹ در رتبه نهم در بین ۱۰ کشور دارای بیشترین آمار مبتلایان کرونا قرار گرفته است.

بر اساس آمار فوق در حال حاضر در ۱۹ کشور، شمار مبتلایان از رقم سه میلیون نفر عبور کرده‌ است و پس از ایالات متحده، هند و برزیل – که همچنان سه کشور رکورددار شمار مبتلایان در دنیا هستند – کشورهای انگلیس، روسیه، ترکیه، فرانسه، آلمان، ایران، اسپانیا، ایتالیا، آرژانتین، کلمبیا، اندونزی، لهستان، مکزیک، اوکراین، آفریقای جنوبی و هلند نیز بیش از سه میلیون مبتلا را ثبت کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، روند افزایش آمار ابتلا به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۲۲ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می‌گیرد.

 

اختراعات سال ۲۰۲۱ که زندگی بشر را متحول خواهند کرد

اختراعات سال ۲۰۲۱ که زندگی بشر را متحول خواهند کرد

گرچه افراد سراسر جهان در سال ۲۰۲۱ به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا و سرک کشیدن این ویروس منحوس در سراسر جهان، سالی تقریبا ناخوشایند را سپری کردند و دانشمندان نیز به دنبال درمانی برای نابودی ویروس کرونا بوده و هستند؛ اما باید گفت مسیر فناوری حتی با وجود این ویروس همچنان هموار بوده و امسال نیز همانند گذشته محققان موفق به ثبت اختراعات متنوعی شده‌اند.

به گزارش ایسنا، ماهنامه آمریکایی “پاپیولار ساینس” اخیرا چندین اختراع برتر سال اخیر در حوزه‌های مختلف را منتشر کرده است که در اینجا به معرفی ۱۶ اختراع که در نوع خود می‌تواند زندگی بشر را متحول سازد، پرداخته‌ایم.

درمان پیری زودرس در کودکان

اختراعات سال ۲۰۲۱ که زندگی بشر را متحول خواهند کرد

داروی زوکینوی(Zokinvy) اولین درمان تایید شده توسط سازمان غذا و دارو آمریکا برای پیری زودرس یا پروگریا(Progeria) که همچنین با عنوان سندرم هاچینسون-گیلفورد پروگریا و سندرم هاچینسون-گیلفورد نیز شناخته می‌شود، است. پیری زودرس یک وضعیت بسیار نادر ژنتیکی است که در آن علائم و نشانه‌های پیری و کهولت در سنین بسیار کم تجلی می‌نمایند. کودکان مبتلا به این اختلال ژنتیکی معمولا در اوایل نوجوانی به دلیل بیماری قلبی جان خود را از دست می‌دهند اما آزمایش‌های اخیر نشان داده است آن دسته از کودکانی که داروی زوکینوی(Zokinvy) را مصرف کرده‌اند، به طور متوسط ۲.۵ سال بیشتر عمر می‌کنند. این اختلال ژنتیکی موروثی نیست اما ناشی از جهش ژنتیکی است و موجب تجمع مضر در سلول‌های پروتئینی به نام پروگرین می‌شود. داروی زوکینوی مانع تجمع این پروتئین می‌شود.

اولین آزمایش خانگی کووید-۱۹

اختراعات سال ۲۰۲۱ که زندگی بشر را متحول خواهند کرد

واکسن‌ها تا حد زیادی خطر ابتلا و انتشار کووید-۱۹ را کاهش می‌دهند، اما بهترین راه نیستند. آزمایش کووید-۱۹ در خانه “Ellume” اولین آزمایش خانگی کووید-۱۹
بود که مجوز سازمان غذا و دارو آمریکا را دریافت کرد و به مصرف‌کنندگان این امکان را می‌داد تا وضعیت ابتلای خود به کووید-۱۹ را بدون مراجعه به پزشک بررسی کنند. این آزمایش شامل یک سواب بینی، یک قطره چکان، مایع پردازش و یک آنالیزور است. یک برنامه نیز کاربران را جهت استفاده از آن راهنمایی می‌کند. کاربران باید آنالیزور را از طریق بلوتوث وصل کنند، سپس مایع پردازش را در قطره چکان خالی کنند و سواب بینی را در هر دو سوراخ بینی فرو کنند سپس سواب را به قطره چکان وصل کرده و پنج قطره روی آنالیزور بچکانند و ۱۵ دقیقه منتظر بمانند تا از نتیجه آزمایش باخبرشوند.

سی تی اسکن هوشمند

اختراعات سال ۲۰۲۱ که زندگی بشر را متحول خواهند کرد

سی تی اسکن تصاویر دقیقی از داخل بدن انسان ارائه می‌دهد که به تشخیص و ردیابی بیماری و آسیب کمک می‌کند. اسکنرهای معمولی با ترکیب کل انرژی حاصل از چندین اشعه ایکس، چند تصویر ایجاد می‌کنند. در طی این فرآیند، بخشی از انرژی حاصل از اشعه ایکس از دست می‌رود که این امر به وضوح کمتر تصاویر منجر می‌شود. اسکنر جدید شرکت آلمانی نامی زیمنس که ” Naeotom Alpha” نام دارد، مجهز به آشکارسازهایی است که فوتون‌هایی که برای اندازه‌گیری ذرات نوری وارد بدن می‌شوند را محاسبه می‌کنند و این امر به تصاویر واضح‌تر و دارای کنتراست بالاتر از عملکرد درونی بدن منجر می‌شود.

ردیاب هوشمند اپل

اختراعات سال ۲۰۲۱ که زندگی بشر را متحول خواهند کرد

اِیرتَگ(AirTag) یک دستگاه ردیابی است که توسط شرکت اپل توسعه یافته‌است. ایرتگ طوری طراحی شده‌است که مانند کلیدیاب، در یافتن کلیدها و سایر موارد با بهره‌گیری از فناوری پهنای باند فوق وسیع امکان پیدا شدن آن‌ها را در برنامه‌ای به نام Find My  ارائه دهد. این ردیاب برای ردیابی لوازمی مانند کلیدها، کیف پول و لوازمی از این قبیل که بیشتر در معرض گم شدن هستند طراحی شده است.

ویژگی‌های نسل سوم حلقه هوشمند اورا

اختراعات سال ۲۰۲۱ که زندگی بشر را متحول خواهند کرد

حلقه هوشمند نسل سوم شرکت “اورا”(Oura) قابلیت ردیابی خواب و حتی میزان سلامت باروری فرد را دارد. حلقه هوشمند اورا می‌تواند داده‌های فیزیولوژیکی مانند درجه حرارت بدن، تغییر ضربان قلب، ضربان قلب در حال استراحت، ضربان تنفس و الگوهای خواب را جمع‌آوری کند. اورا می‌تواند فعالیت، سلامت و خواب کاربر را مورد بررسی قرار دهد. این حلقه هوشمند، کیفیت خواب روزانه کاربر را تعیین می‌کند و اطلاعاتی در مورد کیفیت استراحت، ضربان قلب و میزان حرکت او ارائه می‌دهد که کاربران می‌توانند این اطلاعات را از طریق یک برنامه در گوشی هوشمند خود مشاهده کنند. نسل سوم این حلقه می‎تواند از نوسانات رخ داده در گرمای بدن کاربران برای پیش‌بینی زمان شروع قاعدگی آنها تا ۳۰ روز قبل از آغاز قائدگی استفاده کند.

توسعه سمعک‌هایی با قابلیت تنظیم صدا

اختراعات سال ۲۰۲۱ که زندگی بشر را متحول خواهند کرد

“سازمان غذا و دارو آمریکا”(FDA) اخیرا یک سمعک را به تایید رساند که صدای آن می‌تواند توسط خود کاربر تنظیم شود. تولید کننده این سمعک شرکت “بوز”(Bose) است و کاربران آن می‌توانند تنظیمات سمعک را در زمان واقعی و از طریق یک اپلیکیشن موبایل انجام دهند. “مالوینا ایدلمن”(Malvina Eydelman) مدیر بخش چشم و گوش سازمان غذا و دارو آمریکا اظهار کرد، از دست دادن شنوایی مسئله‌ای مهم در حوزه سلامت عمومی به خصوص در میان افراد مسن است. این سمعک جدید تاییدیه قانونی خود را گرفته است و به بزرگسالانی که کم‌شنوا هستند، این امکان را فراهم می‌سازد که بدون مراجعه به پزشک، شنوایی خود را به حد مطلوبی برسانند. این سمعک از قابلیتی موسوم به “SoundControl” بهره می‌برد که این قابلیت، امکان افزایش صدا را برای بزرگسالانی که کم شنوایی خفیف تا متوسط دارند، آسان می‌کند.

نظارت بر سلامت زنان باردار با یک فناوری پوشیدنی

اختراعات سال ۲۰۲۱ که زندگی بشر را متحول خواهند کرد

محققان “دانشگاه ویرجینیای غربی” دستگاهی را برای نظارت بر سلامت کلی زنان باردار تولید کرده‌اند. به گفته پزشکان، بسیاری از زنان باردار ممکن است اطلاعات کاملی درباره نحوه ایمن بودن و سالم نگه داشتن خود و تناسب اندام در دوران بارداری دریافت نکنند اما دستگاه پوشیدنی جدیدی که توسط “شون روان” از دانشکده پزشکی و پزشکی ناباروری دانشگاه ویرجینیای غربی انجام شده است می‌تواند در این زمینه به زنان باردار کمک کند. این دستگاه پوشیدنی”WHOOP” نام دارد و قادر به جمع آوری اطلاعات در مورد سلامت کلی کاربر است و می‌تواند اطلاعاتی از جمله ضربان قلب در حالت استراحت، نوسان در ضربان قلب، نرخ تنفس و اطلاعات خواب آنها را جمع آوری کند. کاربران می‌توانند به راحتی این دستگاه را روی مچ خود ببندند. اگرچه ممکن است با سایر موارد موجود در بازار مانند فیت بیت قابل مقایسه باشد اما این موضوع که می‌تواند نوسان در ضربان قلب یک فرد را تعیین کند آن را از دیگر دستگاه‌ها متمایز می‌کند.

یک سیستم موشکی غول پیکر قابل استفاده مجدد

اختراعات سال ۲۰۲۱ که زندگی بشر را متحول خواهند کرد

شرکت اسپیس ایکس آینده خود را بر روی یک وسیله نقلیه بسیار بزرگ موسوم به استارشیپ شرط‌بندی کرده است. استارشیپ یک پرتابگر فوق سنگین دومرحله‌ای با قابلیت استفاده مجدد است. هدف اسپیس ایکس از ساخت این فولاد ضد زنگ با ارتفاع تقریبی ۱۶۵ فوت، رسیدن به مدار زمین، ماه یا حتی مریخ و سپس فرود عمودی آن است. اسپیس‌ایکس امیدوار است بتواند در نهایت، صدها استارشیپ را به تولید انبوه برساند و از آنها برای انتقال انسان‌ها و محموله در منظومه شمسی استفاده کند. برای انجام چنین کاری موشک‌های چندبار مصرف باید چندین بار پرتاب شوند و فرود بیایند. این شرکت خصوصی قصد دارد سکوهای نفتی بلااستفاده را تبدیل به سکوی پرتاب برای موشک‌های استارشیپ کند. به گفته‌ی ماسک این سکوها در سراسر جهان قرار می‌گیرند و سال آینده تعداد محدودی از آنها عملیاتی می‌شود. استارشیپ‌ها برای سفر به ماه ساخته می‌شوند و اسپیس‌ایکس قراردادی چند میلیارد دلاری برای بازگرداندن فضانوردان به ماه طی برنامه آرتمیس بسته است. تاکنون پرتاب‌های استارشیپ با موفقیت‌ کمتری همراه بوده است و تنها یکی از این موشک‌ها با موفقیت روی سکو فرود آمده و سایر موشک‌ها منفجر شده‌اند. گفته می‌شود که اسپیس‌ایکس قصد دارد پرتاب‌های استارشیپ را در سال ۲۰۲۲ به یک پرتاب در هر دو هفته برساند. او از کارمندانش خواسته که توسعه موشک‌ها را اولویت اول شرکت قرار دهند.

آموزش واقعیت افزوده برای خلبانان جنگنده

اختراعات سال ۲۰۲۱ که زندگی بشر را متحول خواهند کرد

خلبانان نظامی در شبیه سازهای روی زمین در هواپیماهای واقعی در آسمان آموزش می‌بینند اما فناوری جدید شرکتی به نام Red ۶ این دو ایده را با هم ترکیب کرده است. یک خلبان جنگنده می‌تواند با یک “سیستم واقعیت افزوده تاکتیکی هوابرد” یا “آتارس”(ATARS) هنگام پرواز واقعی کلاه ایمنی پوشیده و دشمنان مجازی یا دوستان هوایی خود را بر روی صفحه این کلاه ببیند. انجام این کار بسیار واقعی‌تر از شبیه‌سازی حضوری این عملیات است.

جمع‌آوری زباله فضایی با  فضاپیمای آهن‌ربایی

اختراعات سال ۲۰۲۱ که زندگی بشر را متحول خواهند کرد

زباله‌های فضایی یکی از مشکلات جدی در فضا هستند. گسترش بقایای ماهواره‌های فرسوده و سایر موارد شناور در فضا، مدار زمین را برای فضاپیماهای فعال که با سرعت زیاد در حرکتند تبدیل به محیطی خطرناک کرده است. در سال‌های اخیر چندین پیشنهاد برای مقابله با این معضل ارائه شده است. از جمله این پیشنهادات می‌توان به اتصال دستگاهی برای افزایش کشش جوی بر روی ماهواره‌ها و دستگاه‌های جمع‌آوری کننده زباله فضایی اشاره کرد. یکی از مشکلات اساسی این است که ماهواره‌ها یا سایر اجسام فضایی هیچ برقی ندارند و از کنترل خارج شده‌اند.

فضاپیمای شرکت خصوصی “استرو اسکیل”(Astroscale) که به جمع‌آوری زباله‌های فضایی می‌پردازد برای اولین بار موفق به جمع‌آوری شبیه‌ساز زباله‌ فضایی خود در مدار شد. فضاپیمای آزمایشی “ELSA-d” شامل یک ماژول ۱۷۵ کیلوگرمی است که به پاکسازی زباله‌های فضایی می‌پردازد و همچنین یک ماژول ۱۷ کیلوگرمی که نقش زباله فضایی را ایفا می‌کند. “ELSA-d”قرار است با کمک سیستم مغناطیسی خود به جمع‌آوری زباله‌های فضایی بپردازد.

این فضاپیما در روز ۲۲ مارس ۲۰۲۱ از پایگاه فضایی بایکونور به فضا پرتاب شد و در مدار ۵۵۰ کیلومتری از سطح زمین قرار گرفت. این ماهواره که اکنون در مرحله ۳a آزمایش قرار دارد موفق به اثبات توانایی خود در ضبط و رهاسازی مکرر شبیه‌ساز زباله فضایی شده است.

در آزمایشی که در ۲۵ اوت سال جاری میلادی انجام گرفت ماژول اصلی مکانیسم جمع‌آوری زباله فضایی خود را گسترش داد. زباله‌ فضایی شبیه‌سازی شده چندین بار از آن جدا شد و دوباره به این ماهواره وصل شد. گروه هدایت کننده این ماموریت در زمین روند انجام این عملیات را نظارت کردند و حسگرهای محل اتصال را کالیبره کردند.

این پروژه قرار است به زودی وارد فاز ۳b شود که طی آن ماهواره “ELSA-d” به طور خودکار مانور جمع‌آوری زباله فضایی را اطراف این شبیه‌ساز که بی حرکت مانده است اجرا می‌کند. سپس در مرحله‌ی بعد ماژول اصلی باید شبیه‌ساز زباله فضایی را در حال حرکت جمع‌آوری کند. در فاز پنجم این آزمایش، “ELSA-d” به سمت شبیه‌ساز زباله فضایی رفته و آن را مورد بازرسی قرار می‌دهد در نهایت این فضاپیما همراه با ماهواره شبیه‌ساز به سمت جو زمین بازمی‌گردند و پیش از رسیدن به جو سوخت و مایع باتری خود را تخلیه می‌کنند. طبق گفته‌ی آژنس فضایی اروپا ۳۴ هزار قطعه‌ی بزرگ‌تر از چهار اینچ و ۱۳۰ هزار قطعه‌ی کوچک‌تر در فضا وجود دارد و تخمین زده می‌شود این مقدار ناشی از ۵۶۰ برخورد، انفجار و شکسته شدن باشد.

عملیات سوخت‌گیری در آسمان

اختراعات سال ۲۰۲۱ که زندگی بشر را متحول خواهند کرد

برای اولین بار پهپاد بوئینگ که یک هواگرد بدون خدمه است با موفقیت توانست سوخت هواگرد دیگری را در حالی که هر دو در آسمان در حال پرواز بودند، تامین کند. در این آزمایش هواپیمای بدون سرنشین MQ-۲۵ T۱ بوئینگ توانست عملیات سوخت‌گیری هوایی را با موفقیت انجام دهد و سوخت را به هواگرد اف/ای-۱۸ سوپر هورنت نیروی دریایی ایالات متحده منتقل کند. پس از آنکه بوئینگ قرارداد ۸۰۵ میلیون دلاری نیروی دریایی ایالات متحده را برنده شد، MQ-۲۵ T۱ که در نیروی دریایی با نام “Stingray”  شناخته می‌شود، در تاسیسات بوئینگ در سنت لوئیس میسوری طراحی و ساخته شد. نمونه اولیه این هواپیمای بدون سرنشین اولین پرواز مستقل خود را در فرودگاه میدامریکا سنت لوئیس در سال ۲۰۱۹ انجام داد. البته در آن زمان عملیات سوختگیری هوایی انجام نشد. طی عملیات اخیر خلبان جنگنده در نزدیکی و پشت هواپیمای بدون سرنشین شروع به پرواز کرد، در آن زمان MQ-۲۵ ابزار مخروطی شکل خود برای سوخت‌گیری را آزاد کرد. این ابزار یک مخزن قیف مانند است که در انتهای یک شلنگ بلند قرار دارد. سپس خلبان به گونه‌ای حرکت کرد  که آن ابزار توانست با مخزن سوخت اف/ای-۱۸ سوپر هورنت جفت شود و در این هنگام سوخت از MQ-۲۵ به اف/ای-۱۸ سوپر هورنت منتقل شد.

یک ایستگاه فضایی جدید

اختراعات سال ۲۰۲۱ که زندگی بشر را متحول خواهند کرد

اکنون یک ایستگاه فضایی که چین ساخته نیز در فضا به دور زمین می‌چرخد. ایستگاه فضایی چینی‌ها تیانگونگ نام دارد. چین ماژول اصلی ایستگاه فضایی تیانگونگ(کاخ آسمانی) را در ۲۹ آوریل به فضا پرتاب کرد. چین در تلاش برای رقابت با ایستگاه فضایی بین‌المللی با موفقیت اولین بخش اصلی ایستگاه فضایی خود را در مدار نزدیک زمین پرتاب کرد. این ماژول ۲۲ تنی که “تیانه /Tianhe” یا “هارمونی آسمان‌ها” نام دارد، اکنون محل اقامت سه خدمه ایستگاه فضایی چین است. تیانه از مرکز پرتاب فضایی ون‌چانگ، چین و سوار بر موشک لانگ مارچ ۵ بی(بزرگترین موشک حامل چین) پرتاب شد. تیانه یکی از سه بخش اصلی اولین ایستگاه فضایی توسعه یافته چین است که با ایستگاه فضایی بین‌المللی رقابت می‌کند. کار بر روی برنامه این ایستگاه فضایی یک دهه پیش آغاز شد. ایستگاه فضایی چین حداقل ۱۰ سال در فضا خواهد ماند، در حالی که انتظار می‌رود ایستگاه فضایی بین‌المللی در سال ۲۰۳۰ به فعالیت خود پایان دهد. چین قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ به قدرت اصلی فضایی تبدیل شود تا با رقبای خود از جمله ایالات متحده، روسیه و آژانس فضایی اروپا همگام شود و پیشرفته‌ترین ایستگاه فضایی را که به دور زمین می‌چرخد، ​​ایجاد کند.

پیش‌بینی ساختار سه بعدی پروتئین‌ها با هوش مصنوعی

اختراعات سال ۲۰۲۱ که زندگی بشر را متحول خواهند کرد

هوش مصنوعی، فناوری مهمی است که در حوزه‌های گوناگونی کارآیی دارد و در حال حاضر نیز کاربرد قابل توجهی را در مقابله با کووید-۱۹ نشان داده است. هوش مصنوعی می‌تواند ساختار پروتئین‌های مهمی را که به ورود و تکثیر ویروس کمک می‌کنند، پیش‌بینی کند و بینش مفیدی را در مورد آنها ارائه دهد که راه را برای ارائه دارو در زمان کوتاه هموار می‌سازد. الگوریتمی موسوم به “AlphaFold” می‌تواند به پیش‌بینی ساختارهای پروتئینی بپردازد که تاثیر قابل توجهی در کشف و ارائه دارو دارند. برنامه‌ دیگری موسوم به “DeepTracer” نیز شبکه‌های عصبی عمیق را به کار می‌گیرد تا ساختار پیچیده پروتئین خوشه‌ای کروناویروس را بررسی کند. به لطف این الگوریتم مهندسان زیستی و پزشکان اکنون می‌توانند ساختار واقعی هزاران پروتئین دی.ان.ای انسان را مشاهده کنند.

روش‌های جدید خنک سازی

اختراعات سال ۲۰۲۱ که زندگی بشر را متحول خواهند کرد

سیستم‌های تهویه هوا و فن‌ها در حال حاضر ۱۰ درصد از برق جهان را مصرف می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود استفاده از سیستم‌های تهویه هوا تا سال ۲۰۵۰ سه برابر شود که این امر با افزایش مصرف انرژی همراه است. اما پنل‌های اسکای کول(SkyCool) با کمک فناوری نانو و پنل‌های پشت بامی که نور را منعکس می‌کنند، در حال تغییر این روند خطرناک هستند. این پنل‌های آلومینیومی که با لایه‌های متعددی از نوارهای نوری پوشانده شده‌اند، تشعشعات را در طول موج‌های بین ۸ تا ۱۳ میکرومتر منعکس می‌کنند. با انجام این کار دمای پنل تا ۱۵ درجه فارنهایت کاهش می‌یابد. این سیستم یک سیستم خنک کننده بدون انتشار است. نمونه اولیه این سیستم که پاییز سال گذشته در یک فروشگاه مواد غذایی در کالیفرنیا نصب شد، لوله‌های آب زیر پنل‌ها را خنک کرد و همین امر موجب خنک شدن سیستم تبرید فروشگاه نیز شد و در نهایت سبب صرفه‌جویی ۶۰۰۰ دلاری در قبض برق شد. سردسازی یا تبرید(Refrigeration) به فرایند انتقال گرما از مخزنی دما-پایین به مخزنی با دمای بالاتر گفته می‌شود.

رباتی برای معدنکاری

اختراعات سال ۲۰۲۱ که زندگی بشر را متحول خواهند کرد

معدن‌کاری یا کانِش یکی از خطرناک‌ترین کارهای جهان است، اما کسانی که مجبور به انفجار تونل‌ها هستند، آسیب‌پذیر هستند نه لزوما به این دلیل که در معرض مواد منفجره هستند، بلکه به دلیل اثر فعالیت‌های لرزه‌ای یا ریزش سنگ که در حین این عملیات رخ می‌دهد و ممکن است آسیب ببینند. ربات آواتل(Avatel) به افراد اجازه می‌دهد تا به راحتی به به طلا، مس و سنگ آهن دسترسی پیدا کنند. افرادی که در معدن کار می‌کنند از داخل یک کابین محافظت شده، یک جفت بازوی این ربات را برای قرار دادن مواد منفجره در بخش‌های خاصی دستکاری می‌کنند و در همین حال مهندسان و زمین شناسان در اتاق کنترل از راه دور با تغییر شرایط، توصیه‌های بی‌درنگی ارائه می‌دهند. پس از تنظیم کارها، راننده این ربات را حرکت می‌دهد و به صورت بی‌سیم سیگنالی برای انفجار ارسال می‌کند.

سیستم سرنگونی پهپادها

اختراعات سال ۲۰۲۱ که زندگی بشر را متحول خواهند کرد

هجوم پهپادها جدیدترین و بزرگترین مسئله در جنگ‌ها است و کشورها در حال حاضر به دنبال راه‌حل‌های ابتکاری هستند که بتواند در میادین جنگ علیه این مسئله مورد استفاده قرار گیرد.

سیستم “THOR” که قاتل و ساقط کننده پهپادها است، به یک سیستم جدید سلاح مایکروویو مجهز شده است. اخیرا آزمایشگاه تحقیقاتی نیروهای مسلح(AFRL)  با موفقیت نمونه اولیه خود موسوم به “پاسخگوی عملیاتی تاکتیکی با قدرت بالا”(THOR) را آزمایش کرده و در حال برنامه‌ریزی است تا از دانش فنی خود در این زمینه برای ساختن یک سیستم تسلیحاتی الکترونیکی پیشرفته برای سرنگونی انبوه هواپیماهای بدون سرنشین(پهپادها) استفاده کند.

از آنجا که هزینه توسعه پهپادها هر روزه کاهش می‌یابد، تهدیدها برای اهداف غیرنظامی نیز در حال افزایش است. بنابراین اقدامات ضد پهپادی از روش‌های سنتی به روش‌های ابتکاری و جدید در حال حرکت است. استفاده از تابش اشعه مایکروویو با انرژی بالا و هدایت آن به منظور ساقط کردن پهپادها یکی از این روش‌ها است که به طور گسترده مورد آزمایش قرار گرفته است.

اکنون “AFRL” بیش از دو سال است که در حال آزمایش این فناوری است. نمونه اولیه آن موسوم به “THOR” شامل یک کانتینر قابل حمل و نقل با یک بشقاب(دیش) ماهواره‌ای در بالای آن است. این سیستم قادر است پهپادها را به صورت انتخابی مورد هدف قرار داده و آنها را به آسانی سرنگون کند. “THOR” با برق محلی کار می‌کند.