لودینگ

نگاهی به تازه ها

تازه‌ها

نگاهی به تازه ها

افزایش ۸۶ درصدی معاینات همسرآزاری روانی/”دَمِ تازه” فرهنگ مردسالارانه در پاندمی کووید ۱۹

افزایش ۸۶ درصدی معاینات همسرآزاری روانی/"دَمِ تازه" فرهنگ مردسالارانه در پاندمی کووید ۱۹
عکس تزئینی است

مطابق با آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، طی چهار سال اخیر همواره بالغ بر ۹۴ درصد معاینات مربوط به مدعیان «همسرآزاری جسمی» پزشکی قانونی معطوف به زنان بوده و از سوی دیگر در رابطه با مدعیان همسرآزاری روانی نیز این آمار در همین بازه زمانی یعنی طی چهار سال اخیر، بین ۵۵ تا ۹۰ درصد برای زنان در نوسان بوده و حتی در مقاطعی نظیر سال گذشته به ۹۴ درصد نیز رسیده است.

به گزارش ایسنا،آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که حدود ۹۶ درصد از مجموع ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه مربوط به مدعیان «همسر آزاری جسمی» پزشکی قانونی در سال گذشته (۹۹) معطوف به زنان بوده است.

از سوی دیگر طی سال گذشته از مجموع ۱۸۲ مورد معاینه مربوط به مدعیان «همسرآزاری روانی» پزشکی قانونی تنها ۱۰ مورد معاینه مربوط به مردان بوده و د رواقع سهم زنان از این معاینات در سال گذشته ۹۴ درصد بوده است.

آمارهای بهار ۱۴۰۰ و معاینه ۲۰ هزار و ۷۳۵ مدعی همسرآزاری 

رشد ۷ درصدی معاینات همسرآزاری جسمی و ۸۶ درصدی معاینات همسرآزاری روانی 

مطابق با آمار مذکور، در بهار سال جاری نیز مجموعا ۲۰ هزار و ۷۳۵ مورد معاینه مدعیان همسر آزاری جسمی در پزشکی قانونی انجام شده است که از این تعداد ۶۹۹ مورد برای مردان و ۲۰ هزار و ۳۶ مورد برای زنان بوده است.

همچنین از میان ۵۶ مورد معاینه مدعیان همسرآزاری روانی در بهار ۱۴۰۰ نیز ۱۴ مورد برای مردان و ۴۲ مورد برای زنان انجام شده است.

در واقع معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری جسمی در بهار امسال به نسبت بهار سال گذشته با رشد هفت درصدی و معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری روانی نیز در همین بازه زمانی و در قیاس با بهار ۹۹ با رشد ۸۶ درصدی مواجه بوده است.

زنان صدرنشین این معاینات

همچنین در بهار امسال ۹۶ درصد از معاینات مدعیان همسر آزاری جسمی و ۷۵ درصد از معاینات مدعیان همسر آزاری روانی معطوف به زنان می‌شود.

روند افزایشی معاینات مدعیان همسرآزاری روانی 

موارد معاینه مربوط به زنان مدعی همسرآزاری جسمانی نشان می‌دهد که اگرچه طی سالهای ۹۶ تا ۹۸ روندی افزایشی داشته اما این آمار در سال ۹۹ با کاهش پنج درصدی در قیاس با سال قبل خود مواجه بوده است. در مقابل نیز آمار مربوط به معاینات زنان مدعی همسرآزاری روانی گرچه در سال ۹۷ با کاهشی نسبت به سال پیش خود مواجه شد اما طی دو سال اخیر روند افزایشی داشته است.

از سوی دیگر آمار سالهای ۹۶ تا ۹۹ نیز نشان می‌دهد همواره سهم موارد معاینه مدعیان همسرآزاری روانی و جسمانی زنان بیشتر از مردان بوده است.

افزایش ۵۶ درصدی معاینات همسرآزاری روانی/"دَمِ تازه" فرهنگ مردسالارانه در پاندمی کووید ۱۹

اگرچهبه گفته کارشناسان، مواجه شدن با انگ اجتماعی و سایر تحقیرهای مربوط به مردانگی می‌تواند از جمله دلایلی باشد که مردان علیرغم تجربه خشونت خانگی در برابر آن سکوت کرده و آن را به جایی گزارش ندهند، اما باز هم نمی‌توان خشونتی را که در قالب‌های گوناگون با ایجاد سقف‌های شیشه‌ای در امور اجتماعی و اقتصادی و غیره زنان سعی در محدود کردن آنها دارد و بعضا طی یک سال و نیم اخیر با پاندمی کووید ۱۹ نیز بیشتر شده را نادیده گرفت.

صحبت از منع خشونت علیه زنان به معنای تایید یا نادیده گرفتن خشونت عیله مردان نیست

دکتر ندا حاجی وثوق، فعال حوزه زنان و دبیر کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایرانهمزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان با بیان اینکه صحبت از منع خشونت علیه زنان به منظور تایید یا نادیده گرفتن خشونت عیله مردان نیست، به ایسنا گفت: خشونت رتبه های مختلفی دارد و خشونت عیله زنان به مراتب بیشتر و بارز تر است. در واقع دامنه‌ و شعاع  خشونت علیه زنان همه افراد جامعه را درگیر می‌کند چراکه زنان به واسطه مسئولیت‌هایشان نقش  پرورش دهندگی دارند و خشونتی که دامن گیر زنان شود قطعا دامن گیر تمام افراد جامعه نیز خواهد شد.

حاجی وثوق با تایید این موضوع که بعضا سیستم آموزشی و نظام فرهنگی ما نوعی خشونت را به پسران و مردان تحمیل می‌کند، ادامه داد: قبول دارم در برخی موارد نوعی خشونت پدرسالارانه به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه دامن گیر پسران و مردان ما نیز می‌شود اما به واقع آنجا که قانون  تفسیر مردسالارانه پیدا می‌کند، برخی از مشاغل خاص مردان می‌شود، سقف شیشه‌ای جامعه رشد اجتماعی و اقتصادی زنان را محدود می‌کند، نظام  فرهنگی ما بار مسئولیت‌های مضاعف را بر دوش زنان می‌اندازد و آمار نیز این موارد را تاییدمی‌کند، نمی‌توان گفت که آمار خشونت عیله زنان برابر با خشونت علیه مردان است.

پاندمی کرونا و افزایش نابرابری های جنسیتی در جهان

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه شعار امسال روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان  “جهان را نارنجی کنیم، خشونت علیه زنان را هم اکنون متوقف کنیم” است، افزود: بر اساس گزارش UN Women (نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان) پاندمی کووید ۱۹ بار سنگینی را به زنان تحمیل کرده و در این ایام نابرابری های جنسیتی در جهان رو به افزایش رفته است. به طوری که بر اساس این گزارش در ایام پاندمی کووید ۱۹ در ۱۳ کشور بررسی شده، نزدیک به یک زن از سه زن  محدودیت ‌های بیشتری را نسبت به گذشته تجربه کرده است. در واقع به نظر می‌رسد این نام گذاری برای سوق دادن توجه بیش از پیش کشورهای دنیا به کارزار« ۱۶ روز نارنجی» است.

به گفته این فعال حوزه زنان، هر ساله بازه ۱۶ روزه‌ای از  ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر که روز جهانی حقوق بشر است، به نام «۱۶ روز نارنجی» در نظر گرفته می‌شود تا کشورها بتوانند برنامه‌های استراتژیک خود را در حوزه منع خشونت عیله زنان و بهتر کردن زندگی زنان پیگیری کنند، چراکه خشونت عیله زنان و دختران از رایج‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان و از اهمیت ویژه‌ای برای نهادهای بین المللی برخوردار است.

دبیر کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران معتقد است که شعار امسال روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان این پیام را به کشورها می‌دهد که با توجه به خشونت‌هایی اعم از خشونت خانگی، از دست دادن شغل، افزایش وظایف و مسئولیت‌ها و… که در ایام پاندمی کووید ۱۹ علیه زنان اعمال شد باید هرچه سریع‌تر سیاست ها و راهکارهایی را برای محافظت از زنان اعمال کنند.

درنگ در مبارزه با خشونت علیه زنان جایز نیست

وی همچنین تصریح کرد که در واقع اینکه در شعار امسال گفته می‌شود «خشونت علیه زنان را هم اکنون متوقف کنیم» یعنی درنگ در این زمینه جایز نیست و هر چه سریع‌تر باید در این راستا اقداماتی انجام شود.

این فعال حوزه زنان معتقد است که فلسفه این نام گذاری‌ها به نوعی یادآور تاریخ و مسیری است که انسانها برای منع خشونت علیه زنان پیموده‌اند و از این جهت برای تلاش بیشتر در راستای منع خشونت علیه زنان موثر است.

به گفته این مدرس دانشگاه، طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی سازمان ملل، ۳۵ درصد از زنان جهان در طول عمر خود تحت خشونت قرار گرفته و بر اساس آمار  سازمان بهداشت جهانی نیز در هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد آزار قرار می‌گیرد و از این رو به نظر می‌رسد همچنان باید در جهت مقابله با خشونت علیه زنان تلاش کرد چراکه اگرچه سطح فهم و درک  مردمان جهان نسبت به مذموم دانستن خشونت علیه زنان ارتقا پیدا کرده است اما  هنوز این فهم و درک به سر حد کمال نرسیده است و همچنان بشر باید راه طولانی طی کند تا به نهایت انسانیت خود برسد.

حاجی وثوق با بیان اینکه خشونت علیه زنان به این معنا است که آن خشونت اعمال شده ریشه در نابرابری ‌های جنسیتی داشته باشد، خاطر نشان کرد: این نابرابری‌ها در ساختار قدرت، فرهنگ، اجتماع و  قانون زنان و دختران را در معرض انواع خشونت قرار می‌دهد که نتیجه آن آسیب‌های فیزیکی، جنسی، روحی  و جسمی به زنان و دختران است. باید توجه داشته باشیم که مصادیق خشونت علیه زنان در جوامع مختلف متفاوت است و کشورهای مختلف به تناسب توسعه یافتگی خود اشکال مختلفی از این خشونت را تجربه می‌کنند.

زنان اولین آسیب دیدگان تلاطم مشاغل در پاندمی کرونا

این مدرس دانشگاه پاندمی کووید ۱۹ را در افزایش آمار خشونت خانگی موثر دانست و یادآور شد: با شروع پاندمی و آغاز محدودیت‌ها بسیاری از مشاغل متلاطم شدند و زنان اولین گروهی بودند که از این امر آسیب دیدند چراکه طبق آمارها، سهم زنان از بیکار شدن و یا پاره وقت شدن بیشتر از مردان است و در این شرایط زیست اقتصادی و اجتماعی زنان محدود شده و در اثر یک ارتباط تعاملی نانوشته میان جامعه، دولت و خانواده ابعاد پدرسالارانه فرهنگ دوباره بازتولید می‌شود چراکه اینگونه وابستگی مالی زن و کنترل زیست مادی او از سوی مردان زندگی‌اش گاها منجر به  خشونت اقتصادی و ضعف اعتماد به نفس او شده که خود مشکلات روحی و روانی را برای زن به ارمغان می‌آورد.

وی همچنین این را هم گفت که شرایط  قرنطینه و افزایش بار مسئولیت زنان در خانواده علاوه بر مشکلات جسمی و روحی و آسیب پذیر شدن  زنان، باعث افزایش درگیری‌های لفظی و فیزیکی میان زنان و مردان نیز شده است.

دَمِ تازه فرهنگ مردسالارانه در پاندمی کووید ۱۹

حاجی وثوق  بررسی خشونت علیه زنان در دوران پاندمی کووید ۱۹ را تک علتی ندانست و تصریح کرد: از بقایای فرهنگ پدرسالارانه که در ایام پاندمی کووید ۱۹ دَمی تازه گرفت تا اقتصادهای شکست خورده که زنان اولین قربانیان آن بودند و نظام آموزشی که بخش اعظم مسئولیت خود را بر دوش مادران گذاشت و حتی  وظایف مراقبتی زیاد زنان همه و همه زنجیره‌وار به یک خروجی واحد  یعنی افزیش خشونت خانگی علیه زنان منجر شد.

این فعال حوزه زنان، ادامه داد: هم‌چنان آمار خشونت علیه زنان در سراسر جهان بالا است و این بیانگر آن است که نباید هنوز دست از تلاش برداشت و از جمله این تلاشها نام گذاری چینن روزهایی و در کنار آن انجام فعالیت برای وا داشتن اعضا جامعه به تفکر در خصوص منع خشونت علیه زنان است.

دبیر کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران در بخش دیگر سخنان خود درباره وضعیت ایران در خصوص برابری جنسیتی و منع خشونت علیه زنان گفت: می‌توان ادعا کرد که ما جزء ۱۰ کشور خطرناک برای زیست زنان نیستیم اما شکاف عمیقی با کشورهای حوزه اسکاندیناوی داریم که برای پر کردن این شکاف باید برنامه‌ه های بلند مدتی داشته باشیم. از سوی دیگر برای رفع این شرایط باید تمام اجزا جامعه به طور یکپارچه تابع یک برنامه جامع و هماهنگ باشند تا در دراز مدت بتوان به نتیجه قابل قبول و مطلوبی رسید.

حاجی وثوق همچنین معتقد است که رفع خشونت علیه زنان در ایران نیازمند ملزوماتی است که  برآوردن آنها محل مناقشه است و نیاز به تلاش و پشتکار دغدغه مندان این حوزه و افزایش آگاهی دارد.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد اصلاح ساختار حقوقی و افزایش مجازات عاملان خشونت علیه زنان و تقویت ضمانت اجرای این مجازات‌ها همراه با تفسیر واقع بینانه از ادبیات دینی در بازه زمانی، می‌تواند منجر به اصلاح  فرهنگ جامعه ‌در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان شود، افزود: در کنار این اصلاحات بی شک توانمند سازی و شبکه سازی زنان نیز بسیار مهم است.

 

 

 

 

مرجع ارزیابی بازی‌ها در کشور راه‌اندازی می‌شود

مرجع ارزیابی بازی‌ها در کشور راه‌اندازی می‌شود
عکس تزئینی و آرشیوی است

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی از راه‌اندازی کانونی برای ارزیابی بازی‌های حوزه علوم شناختی خبر داد و گفت: این کانون مرجع تعیین صلاحیت بازی‌ها خواهد بود.

به گزارش ایسنا،دکتر مجید نیلی احمدآبادی امروز در مراسمرونمایی و داوری چهار پروژه علوم شناختیکه در محل معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری برگزار شد، افزود: در ابتدای تشکیل ستاد علوم شناختی زیرساخت‌های لازم برای توسعه این دانش و نیروهای انسانی کافی و متخصص در حوزه علوم شناختی نبود و وضعیت خوبی نداشتیم.

وی افزود: از همان ابتدا، اولویت ستاد علوم شناختی ایجاد زیرساخت‌های لازم و توسعه نیروی انسانی بود تا فعالیت‌های این حوزه وسیع، توسعه یابد و تا این عمق به وجود نیاید، بنیه قوی در علوم شناختی ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه اتفاقات خوبی در زمینه علوم شناختی به وجود آمده و وقت آن است که محققان این حوزه به توسعه علوم شناختی بپردازند.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، با تاکید بر اینکه اکنون در مرحله‌ای هستیم که ۶ ماه غفلت از حوزه علوم شناختی باعث می شود که از دنیا عقب بیفتیم، ادامه داد: عقب ماندگی ما از دنیا مانع از استفاده مردم از محصولات حوزه علوم شناختی می‌شود.

نیلی ادامه داد: حوزه علوم شناختی حساس است و نگاه به این بخش از علم از سوی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی از نظر کیفی کنترل شده است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با بیان اینکه در این ستاد در تلاشیم که  ارزش‌گذاری علمی به وجود بیاید، گفت: تمرکز این ستاد، طی دو سال اخیر  توسعه سرمایه شناختی جامعه ایرانی بوده است تا مردم کشور به زندگی بهتری دست بیابند. در واقع توانمندی جامعه، بزرگترین سرمایه آن است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین استفاده بهینه از شرایط باعث می شود که تاب آوری کشور افزایش یابد.

نیلی افزود: یکی از ابزارهای هر جامعه‌ای، آگاهی مردم نسبت به کاربرد خودشناسی است که خوشبختانه یکی از استارت آپ‌های حوزه علوم شناختی در این زمینه فعالیت می کند.

وی افزود: مطالعات بین المللی نشان داده که تا ۱۷ سال امکان ارتقای پایه شناختی به صورت علمی وجود دارد؛ از این رو لازم است که ما به دنبال ابزارهایی برویم که جامعه به صورت گسترده به دنبال آن است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناخت با اشاره به اهمیت ایجاد بسترهای تربیت شناختی بر پایه بازی‌های رایانه‌ای ادامه داد: ستاد علوم شناختی در این زمینه سرمایه‌گذاری جدی کرده است و بنا دارد با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و بنیاد بازی‌های رایانه‌ای چنین ارزیابی‌های شناختی را در کشور نهادینه کند.

نیلی عنوان کرد: به این واسطه مرجع علمی و قانونی برای ارزیابی بازی‌های رایانه‌ای هستیم که محصولات این حوزه ارزیابی شوند. همچنین تعیین می‌شود که چه بازی برای چه محدوده سنی لازم است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با بیان اینکه ما پیشنهاد می‌کنیم دانشجویان کارشناسی و ارشد و دکترا در حوزه‌های جوانان و کاهش افت شناختی در بزرگسالان ورود کنند، گفت: این حوزه یک بازار در دسترس است که پیچیدگی زیادی ندارد.

وی با تاکید بر ضرورت تمرکز فناوران به ترکیب هوش مصنوعی و علوم شناختی، گفت: این حوزه که با نام داده کاوی هوشمند به توان شناختی نامگذاری شده، ۱۶ استارت آپ زیرساخت‌های آن را ایجاد کرده و فعال شده‌اند.

به گفته نیلی، در این حوزه با استفاده از تحلیل داده‌ها و مدل‌های شناختی مطالعاتی را انجام می‌دهند.

وی گفت: امیدواریم در این مسیر محققان به خوبی حرکت کنند و کنترل کیفی این محصولات از اولویت‌های ما در ستاد به شمار می‌رود.

 

 

 

 

“نوپیا” رویدادی برای حل مسئله‌های اجتماعی مردم/ شناسایی ۱۹۰۰ گروه مردمی برای ترسیم نقشه پیشرفت

"نوپیا" رویدادی برای حل مسئله‌های اجتماعی مردم/ شناسایی 1900 گروه مردمی برای ترسیم نقشه پیشرفت

مدیرعامل ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای گفت: برای ترسیم نقشه پیشرفت ۱۹۰۰ گروه مردمی در کشور شناسایی شده‌اند. در رویداد “نوپیا” قرار است نوآوری اجتماعی برای حل مسئله‌های اجتماعی به کار گرفته شود.

به گزارش خبرنگار علمیخبرگزاری تسنیم؛ “محمدمحسن دوباشی” مدیرعامل ستاد پیشرفت  جامع منطقه‌ای در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه گفت: در مدل حکمرانی جمهوری اسلامی خصوصاً در گام دوم انقلاب حتماً نیازمند تغییراتی هستیم  که این مدل حکمرانی نیازمند بحث‌های جدی است. مدیریت کشور بر مبنای مدل توسعه یا غرب‌گرایانه آثاری دارد که آن را مشاهده کرده‌ایم اما مدل پیشرفتی که مقام معظم رهبری درباره آن صحبت کرده‌اند برای ما باب جدیدی را باز کرد.

دوباشی گفت: ما برای ستاد الگو ارائه نکردیم و برداشت ما این است که الگوی پیشرفتی که رهبری تبیین کردند از پُشت درهای بسته و جلسات بیرون نمی‌آید و اگر قرار است مدلی برای پیشرفت خلق کنیم این مدل مبتنی بر مردم است. در مرحله اول تصمیم گرفتیم از تهران فاصله گرفته و به مناطق مختلف کشور رفته و ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و مشکلات را از نزدیک مشاهده کنیم. زمانی که الگوهای حل مسئله مردمی را در نقاط مختلف کشور پیدا کردیم در همان گام اول در سال ۹۸ به بیش از ۹۰ الگوی حل مسئله مردمی رسیدیم.

مدیرعامل ستاد پیشرفت  جامع منطقه‌ای گفت: ما این مسئله را بسط دادیم و اتفاقات زیادی برای آن افتاد که این خودش را در پروژه‌ای به نام “اتم” نشان داد که اتم مخفف “الگوها و تجربه‌های موفق” است. مدل‌سازی و الگوسازی این تجربه‌ها، مردمی است و برنامه تلویزیونی بر مبنای آن تولید شده و شبکه اول سیما نیز آن را پوشش داد. ما اگر می‌خواهیم از نقش‌آفرینی مردم صحبت کنیم باید مدل برای ارائه داشته باشیم. امروز می‌توانم برای بخش زیادی از مسئله‌های موجود، راه‌حل‌هایی ارائه دهم که مردم در نقاط مختلف کشور در حال کار بر روی آن هستند.

وی ادامه داد: حوزه اقتصاد، حوزه تعاون و به کار گرفتن مردم، مدل‌های مشارکتی، مدل‌های تامین سرمایه،‌ نشاط و بازی،‌ محیط زیست، گردشگری، ورزش و سلامت از جمله موضوعاتی است که امروز مسئله مردم هستند. عرصه‌های پیشرفت کشور یک مسئله انتزاعی در لایه‌های “های‌تک” نیست و در واقع عرصه‌های پیشرفت کشور همان مسائلی هستند  که هر روز در زندگی روزمره جامعه با آن درگیر هستیم. ما سعی کردیم که در حوزه نوآوری اجتماعی فعالیتی را آغاز کنیم که الگوهای موفق مردمی و نمونه‌هایی که وجود دارد را پیدا کرده و مدل‌سازی کنیم و درباره توسعه و تکثیر آنها صحبت کنیم.

دوباشی تصریح کرد: فاز اول ما فاز مطالعاتی درباره مسئله پیشرفت بود که دانشمندان، متفکرین و اندیشمندان جهان در طول این سال‌ها بر روی آن کار کرده‌اند و تمامی آنها احصا شده و در آثار مختلفی منتشر شده‌اند. سوالی که در فاز اول به ذهن ما خورد این است که شاخصه‌ها و عرصه‌های پیشرفت مدنظر مقام معظم رهبری چیست؟ که یک کار مطالعاتی عمیق نیز تحت عنوان “شبکه مفاهیم پیشرفت” منتشر شد و بیش از ۳ هزار متن و بیش از ۹۰۰ متن قابل اعتنا که براساس آن یک شبکه مفاهیمی در حوزه پیشرفت احصا شد.

مدیرعامل ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای با انتقاد از تصاحب مجموعه‌های مردمی توسط گروه‌های مختلف گفت: با این روش استقلال مجموعه‌های مردمی را از آنها گرفته‌ایم و یک‌جاهایی نیز پول‌پاشی کردیم. ما سراغ مجموعه‌هایی رفتیم که بتوانند شاخصه‌ها و نظامات ارزیابی ما را پاس کنند یعنی با توجه به اینکه هر مجموعه مردمی نمی‌تواند پیشرفت را عملی کند، یک مدل ارزیابی جدید طراحی کردیم.

وی گفت:‌ پیشرفت از فرد حاصل نمی‌شود بلکه از دل گروه‌ها یا هسته‌ها ایجاد می‌شود. ما ۱۹۰۰ گروه یا هسته مردمی که در کشور شناسایی کرده بودیم را در یک رویداد ارزیابی و رویداد رقابتی قرار دادیم که برای تک تک گروه‌ها و همه افراد کارنامه صادر کردیم. به عنوان مثال به گروهی اعلام می‌کردیم که در حوزه راهبری یا طرح مسئله دچار ایراد و مشکل هستید.

دوباشی خاطرنشان کرد:‌ اگر قرار است پیشرفت مردم‌ ــ‌ پایه محقق شود باید تجمیع و پیشرفت منطقه از نقطه‌های ریز آغاز شود یعنی بتوانیم برای منطقه، نقشه پیشرفت منطقه ترسیم کنیم. برای این موضوع ۳۳ منطقه را پایلوت کردیم که نقشه پیشرفت ۱۸ منطقه را تا آخر سال ارائه خواهیم کرد و در جلسات علمی و مدیریتی کشور آن را به مباحثه خواهیم برد ضمن اینکه در نقشه پیشرفت منطقه، منظور از منطقه لزوماً‌ تقسیمات سیاسی نیست.

مدیرعامل ستاد پیشرفت  جامع منطقه‌ای ادامه داد: در مدلی که ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و همه مجموعه‌هایی که در حال کار هستند، چه کسی قرار است بگوید که اینجا چه کاری دقیقاً انجام دهیم؟ چقدر از کارها وجود دارد که مدیر مربوطه به سراغ آن نمی‌رود چرا که می‌گوید من فقط ۲ سال مدیر هستم و این کار ۱۰ سال زمان نیاز دارد. چه کسی قرار است به پیشرفت منطقه فکر کند، آیا غیر از مجموعه‌های مردمی است؟ مردم همیشه بودند و هستند و مجموعه‌های مردمی دوام و طول عمر دارند و با میزها و صندلی‌ها جابه‌جا نمی‌شوند.

وی گفت: ما نیازمند مدل جدیدی برای حل  مسئله هستیم که به سمت نوآوری اجتماعی و حل الگوها و تجربه‌های موفق مردمی رفتیم. در مجله اتم شماره‌های زیادی از آن به چاپ رسیده است که در هر شماره به یک الگو پرداخته شده است. مثلاً یک راننده تاکسی در “شهربابک” وجود دارد که توانسته است با یک نمونه و الگوی موفق برای مطالبه‌گری، بخش دیالیز یک بیمارستان را از طریق مردم تجهیز کرده و بخش مهمی از مشکلات دیالیزی این مردم را حل کند.

دوباشی تصریح کرد: ما ۹۳ تک‌نگاشت و ۱۰ کتاب جامع تا امروز آماده کرده‌ایم که همه آنها در سایت ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای قابل دسترسی است که بخشی از آن به عنوان مثال درباره ایران آینده و متفکرین است. در حوزه “گفتمان‌سازی” نیز رویدادهایی در نقاط مختلف کشور به صورت حل مسئله در حال انجام است که آخرین مورد نیز یک رویداد حل مسئله است که آخر هفته در بوشهر برگزار می‌شود.

مدیرعامل ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای با بیان اینکه ما به دنبال حرفی هستیم که امید خلق کند، گفت:‌ مردم از شنیدن حرف‌هایی که می‌گوییم ولی انجام نمی‌شود خسته‌اند و اتم‌ها نمونه‌هایی از امیدآفرینی در جامعه هستند که کاملاً‌ مستقل هستند.

دوباشی با اشاره به برگزاری رویداد ملی نوآوری اجتماعی (“نوپیا” یا نوآوری و پیشرفت ایران) در اسفندماه سال جاری گفت: این رویداد قرار است یک‌بار فرایندهای نوآوری و پیشرفت را روایت کند و مجموعه‌های مختلفی که در حوزه نوآوری اجتماعی و پیشرفت حرفی برای گفتن دارند وارد شوند. عرصه نوآوری در کشور بسیار فناورپایه است و هر وقت صحبت از نوآوری می‌شود گویی باید مهندسان درباره آن صحبت کنند. ادبیات نوآوری اجتماعی که بسیار موضوع مهم و های‌تکی محسوب می‌شود موضوعی است که برای حل مسئله‌های اجتماعی و برون‌رفت از مسائل پیچیده طرح شده است.

وی تاکید کرد: رویداد نوپیا که قرار است این مسائل را رقم بزند، حل مسئله‌های اجتماعی و مردم را به جز رویکردهای فناورپایه از دریچه رویکردهای اجتماعی نیز دنبال می‌کند.

 

 

 

تحویل نخستین محموله واکسن «کووپارس»

پنج میلیون دز واکسن “رازی کوو پارس” تولیدی موسسه رازی صبح امروز پنجشنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ با حضور وزرای جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحویل وزارت بهداشت شد. سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی گفت : موسسه رازی در تولید واکسن کرونا از فناوری جدیدی استفاده کرده که همین اثر بخشی این واکسن را بیشتر می‌کند. امروز اولین محموله ۵ میلیون دزی واکسن کرونا تحویل داده شده و امیدواریم تا پایان سال ۴۰ میلیون دز تحویل داده شود.

 

 

 

 

 

پناهجوی ایرانی بر اثر یخ‌زدگی در مرز لهستان جان باخت

۱۴۰۰/۰۹/۰۴ – ۱۲:۱۹ – کد خبر: ۳۲۱۲۹۱
پناهجوی ایرانی بر اثر یخ‌زدگی در مرز لهستان جان باخت

سلامت نیوز:بختیار موسی‌زاده، پناهجوی کرد ایرانی که روزهای متوالی در کنار دیگر پناهجویان سرگردان در مرز بلاروس و لهستان، چشم‌انتظار بهبود شرایط و موافقت دولت لهستان برای ورود به این کشور اروپایی بود، بر اثر برودت هوا، یخ زد و جان باخت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،طبق اعلام منابع آگاه، بختیار، جوان ۲۵ ساله‌ای از اهالی استان کرمانشاه و ‌زاده «ثلاث باباجانی» بود که از استان سلیمانیه واقع در اقلیم کردستان، به قصد رسیدن به اروپا، خود را به مرز بلاروس و لهستان رسانده بود و همچون سایر پناهجویانی که هفته‌هاست در منطقه مرزی بین دو کشور، در سرمای شدید هوا، بدون کمترین امکانات اولیه، محروم از دسترسی به آب و غذا و سرپناه، صبح را به شب می‌رسانند، چشم امید به کمک‌های بین‌المللی برای گذر از مرز داشت اما سرمای نفسگیر این منطقه مرزی، جان او را گرفت و بختیار، به دردناک‌ترین شکل و بر اثر یخ زدن از شدت سرما جان خود را از دست داد.

بختیار، اولین پناهجوی جانباخته طی هفته‌های اخیر نبود و آخرین هم نیست. طی یک ماه گذشته و به دنبال عزیمت صدها انسان از کشورهای حوزه خاورمیانه، غرب آسیا، آفریقا و آسیای جنوب شرقی به مرز بلاروس و لهستان با امید ورود تحت پوشش «پناهنده» به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در‌حالی‌که دولت لهستان از ورود پناهجویان به کشور خود جلوگیری و آنها را تهدید به مرگ کرده است، اخبار و گزارش‌های منتشرشده در خبرگزاری‌ها و شبکه‌های تلویزیونی داخلی و برون‌مرزی، زیست دشوار حدود ۴ هزار پناهجو در منطقه مرزی و در محاصره درختان جنگل و سیم‌خاردارهای نوار مرزی لهستان را به تصویر کشیده است.

این تصاویر، چیزی نیست جز صحنه‌های واقعی از مرگ تدریجی انسان‌های مستاصل؛ انسان‌هایی که به امید رسیدن به شرایط بهتر، از وطن و خانه و خانواده خود دست کشیده‌اند اما حالا پشت ردیف‌های درهم فشرده سیم‌خاردارها، روی خاک سرد و غریب، در دمای ۲۰ درجه زیر صفر در منطقه مرزی، در حالی که آب و غذایی در اختیار ندارند و برای گرم نگهداشتن خود، ناچار از بریدن شاخه‌های درختان برای شعله‌های آتشی مقاوم در مقابل سرمای هوا هستند و اندک اندوخته امیدشان هم با گذر هر روز و هر شب رو به پایان است، منتظر معجزه‌ای هستند؛ معجزه‌ای که چیزی نیست جز یک تونل یکسره و بی‌مزاحمت به سمت یکی از کشورهای اروپایی.

تا امروز حدود یک ماه از انتظار این خیل عظیم پناهجویان پشت مرزهای لهستان گذشته و درحالی‌که دولت لهستان در این مدت به تهدید برخورد با هر ورود غیرقانونی اکتفا کرده، دیروز خبر رسید که سازمان بهداشت جهانی برای جلوگیری از فاجعه‌ای شدیدتر، اولین محموله کمک‌های بشردوستانه را برای این خیل پناهجویان ارسال کرده است.

«اولگ دوبوویک» نماینده دفتر سازمان بهداشت جهانی در مینسک، با اعلام این خبر گفت که این کمک‌ها شامل مایحتاج لازم برای بهداشت فردی و بهداشت عمومی و موثر در پیشگیری از کرونا و از جمله ضدعفونی‌کننده دست و ماسک، صابون مایع و خمیر دندان، دستمال مرطوب و دستمال توالت است علاوه بر آنکه قرار است این کمک‌ها ادامه یابد و داروهای ضروری هم به این بسته‌های حمایتی اضافه شود. اما این کمک‌ها، دردی را چاره نمی‌کند چون تصاویر دریافتی از شبکه‌های تلویزیونی در این روزها چیزی نیست جز مهر تایید بر تقابل ضد انسانی دولت‌هایی که اختلافات سیاسی خود را بر جان هزاران مرد و زن و کودک ترجیح داده‌اند.

درحالی‌که طبق تایید شبکه‌های خبری بین‌المللی، تعداد پناهجویان پشت مرز لهستان، تا امروز و طی یک ماه گذشته به بیش از ۳ هزار نفر رسیده، در این روزها تنها اقدام دولت لهستان این بوده که ردیف سیم‌خاردارهای مقاوم در مقابل ورود غیرقانونی پناهجویان را فشرده‌تر کرده است. درحالی‌که طی روزهای گذشته اخباری هم از ضرب و شتم تعداد زیادی از پناهجویان معترض توسط پلیس مرزی لهستان منتشر شده، برخی از پناهجویان ترجیح داده‌اند که با کمک نیروهای سازمان ملل متحد به کشور خود بازگردند یا اینکه از مسیرهای میانبر، راه فراری به سمت سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیدا کنند.

از جمله حدود ۴۰۰ پناهجوی عراقی طی روزهای گذشته داوطلبانه به اقلیم کردستان بازگشته‌اند اما در همین مدت، حدود ۱۰ پناهجوی ایرانی هم موفق شدند خود را کشور آلمان برسانند. با این حال، طی هفته‌های اخیر، سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه حقوق بشر و از جمله کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هشدار داده‌اند که با سردتر شدن هوا در مرز لهستان و بلاروس، مرگ، سرنوشت محتوم تعداد بیشتری از پناهجویان گرفتار در این منطقه مرزی خواهد بود.

دید‌بان حقوق بشر ‌هم دیروز کشورهای بلاروس و لهستان را به نقض جدی حقوق بشر علیه پناهجویان در مرزها متهم و اعلام کرد که بلاروس و لهستان مرتکب نقض خطرناک حقوق بشر علیه مهاجران و پناهجویان در مرز بین دو کشور شده‌اند

 

 

 

 

۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی زیر چتر بیمه می‌روند

۱۴۰۰/۰۹/۰۴ – ۱۰:۴۸ – کد خبر: ۳۲۱۲۸۳
400 هزار کارگر ساختمانی زیر چتر بیمه می‌روند

سلامت نیوز:بیش از ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی بدون برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی مشغول به‌کار هستند به‌طوری که چند سالی است این گروه از کارگران که جزو اقشار زحمتکش و آسیب پذیر جامعه هستند در نوبت بیمه شدن قرار دارند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ،با شروع کار دولت جدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مطالبه بحق کارگران ساختمانی را در اولویت کارهای خود قرار داد و سرانجام طی جلساتی با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موانع و چالش‌های اجرایی پیش روی بیمه این قشر رفع شد. از طرفی کارشناسان معتقدند که ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به کارگران ساختمانی است و اگر هر یک از کارگران دچار حادثه و اتفاقی شوند خانواده آنها نیز به‌ لحاظ اقتصادی با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

آنها می‌گویند باید بیمه این افراد آسیب‌پذیر در اولویت سازمان تأمین اجتماعی باشد که آخرین خبرها حکایت از آن دارد در اقدام مشترکی بین دولت و مجلس با اصلاحاتی در ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به بیمه کارگران ساختمانی اختصاص داده شده است که پس از تصویب در مجلس، این تصمیم می‌تواند مهر پایانی بر مشکلات بیمه‌ای این قشر از کار گران جامعه باشد.

ایجاد امنیت شغلی برای کارگران ساختمانی
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح ماده ۵ یک حرکت حمایتی در جهت آتیه و امنیت شغلی برای کارگران ساختمانی است، به «ایران» می‌گوید: این قشر زحمتکش و ضعیف جامعه که با حوادث و خطرات جانی متعددی مواجه هستند، نیاز است هم در حوزه بیمه‌های اجتماعی و هم در حوزه بیمه‌های درمانی با حمایت دولت زیر چتر بیمه قرار بگیرند. خوشبختانه با جلسه‌ای که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده و در دستور کار قرار گرفت.

این در حالی است که علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای بیمه کارگران ساختمانی در کل کشور به اعتباری بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان نیاز است، به «ایران» می‌گوید: این رقم برای بیمه ۴۰۰ هزار کارگر در یک زمان مشخص است، مجلس و دولت در این خصوص به اجماع رسیده‌اند، صحن مجلس هم یک بار رأی داده و خوشبختانه اختلاف نظرها مرتفع شده‌اند. از آن‌جایی که سالانه بیش از یک هزار کارگر دچار نقص عضو و فوتی داریم و بسیاری از این افراد هم تحت پوشش بیمه قرار ندارند و علاوه بر کارگر، خانواده‌های این افراد نیز تحت آسیب‌های شدید اقتصادی قرار می‌گیرند، هرچه سریع‌تر باید نسبت به بیمه این قشر زحمتکش اقدام لازم و مؤثر صورت گیرد.

به‌گفته بابایی کارنامی در صورت تصویب قانون، از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۱ هیچ کارگری بدون بیمه نخواهد بود، با این همه من یک تنه نمی‌توانم قول قطعی بدهم، تمامی دستگاه‌های مربوطه باید کمک کنند تا این اتفاق خوب هرچه سریع‌تر رقم بخورد.

یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی داریم
اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور نیز با بیان اینکه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور داریم، به «ایران» می‌گوید: اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در حال اجراست، بر اساس آن ۱۵ درصد حق بیمه از محل پروانه باید تأمین شود اما از آن‌جایی که رقم واقعی پروانه اعلام نمی‌شود، مشکل ساز شده است. (بر اساس این قانون، در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم أخذ پروانه باشد، مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق‌ بیمه برای هر متر مربع نمایند.)

به‌گفته او، در حال حاضر ۸۵۰ هزار کارگر بیمه شده داریم و در طول حدود ۸ سال گذشته نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بابت سهم کارفرمایی تأمین اجتماعی وجود دارد. هر سال به‌دلیل کسری بودجه کارگران ساختمانی زیادی از کار بیکار می‌شوند و به بهانه‌های مختلف از بیمه خارج می‌شوند. از سال گذشته تاکنون بیمه ۱۵۰ هزار نفر قطع شده است، از طرفی ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در نوبت بیمه هستند.

بعد از اصلاحیه ماده ۵ که محل اخذ سهم کارفرمایی را تغییر داده و برمبنای مترمربع دریافت می‌شود، متراژ ضربدر یک رقم در پایین شهر، عدد کمتری و در بالای شهر عدد بزرگتری می‌شود و به ازای هرمترمربع از یک تا ۱۰ درصد بر طبق قانون کار از کارفرما گرفته می‌شود، به این ترتیب روح عدالت اجتماعی نیز برقرار است، طبق قانون جدید، در پایین شهر رقمی معادل ۲۷ هزار تومان به ازای هر مترمربع و در بالای شهر ۲۵۰ هزار تومان برآورد شده است.

شوکت ضمن تأکید بر این نکته که طرح جدید برای حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر اجرا می‌شود، توضیح می‌دهد: اگر نمایندگان در صحن علنی مجلس رأی موافق بدهند، نه تنها بیمه قطع نمی‌شود، بلکه ۴۰۰ هزار کارگر دیگر هم مشمول بیمه خواهند شد، بحث این است که کارفرمای بخش ساختمان موظف است کارگر را بیمه کند.

در خصوص کارگران ساختمانی، کارفرمایان کسانی هستند که ساخت و ساز می‌کنند و قشر ضعیف نیستند و نیاز به حمایت دولت هم ندارند، به تعبیری متمول و ثروتمند هستند، مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشته که رقم اعلامی برای حق بیمه، نیم درصد قیمت یک ملک است و به‌طور کامل کارشناسی شده، در دفاعیه مجلس هم گفتیم که چطور وقتی قیمت میلگرد هزاردرصد افزایش قیمت داشته یا به‌عنوان مثال سیمان از پاکتی ۴ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسیده و هیچ کس حرفی نزده و اعتراضی نکرده اما حالا که پیشنهاد شده، نیم درصد حق قانونی باید به‌کارگر داده شود، خیلی‌ها معترض هستند، این اعتراض، ظلم به‌ کارگر است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در ادامه می‌گوید: با حدود ۴۵۰ انجمن صنفی در سراسر کشور همیشه پای کار بودیم تا کارگران ساختمانی بیشتری تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. با این همه، اگر منابع تأمین اجتماعی کم است یا چنانچه کارفرما تعهدات خود را به جا نمی‌آورد، باز هم سازمان تأمین اجتماعی، نباید خدمات خود را بسرعت قطع کند، این یک قانون است که با عدم ارائه تعهدات، سازمان حق ندارد بیمه کارگر را قطع کند و باید کارفرما را بازخواست کند، بویژه در حال حاضر با شیوع ویروس کووید۱۹ و بیکار شدن بسیاری از کارگران، بحث بیمه‌ها از اهمیت بسیار بیشتری از قبل برخوردار شده است، بیمه می‌تواند گوشه‌ای از مشکلات اقتصادی و درمانی کارگران ساختمانی و خانواده‌های آنها را حل کند و نبود آن بنیان خانواده‌ها را با مخاطراتی روبه‌رو خواهد کرد، از سویی این افراد تقریباً سالی ۴ بار بازرسی می‌شوند تا به محض بیکار شدن در اولین فرصت بیمه آنها قطع شود، این در حالی است که در حالت عادی که کرونا هم نبود کارگران ساختمانی چیزی در حدود ۳ تا ۴ ماه در سال بیکار بودند، این ظلم است که بیمه این افراد بسرعت قطع شود و هیچ گونه حمایت اجتماعی نداشته باشند و به حال خود رها شوند.

شوکت، ضمن تشکر از زحمات کمیسیون اجتماعی مجلس در جهت کاهش مشکلات موجود و افزایش کارگران ساختمانی تحت پوشش‌های بیمه‌های تأمین اجتماعی، می‌افزاید: ان‌شاء‌الله طرح در صحن علنی مجلس هم تصویب شود تا ۴۰۰ هزار خانوار بتوانند از حداقل‌های بیمه استفاده کنند. با تصویب نهایی، در این شرایط سخت اقتصادی که منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی نیز کم است، درآمدی به این سازمان وارد می‌شود و بر تعداد بیمه پردازان تأمین اجتماعی افزوده می‌شود و در نهایت با افزایش تعداد بیمه شدگان ضریب پشتیبانی به ۶ و نیم می‌رسد.

نمایندگان مجلس در صحن علنی باید همتی کنند تا کار به سرانجام برسد، در سال‌های گذشته این کار عقب افتاد و در نهایت ۵۰۰ هزار خانوار از خدمات بیمه‌ای محروم شدند و صدها نفر نیز فوت کردند، به خاطر داشته باشیم که ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به‌کارگران ساختمانی است، پس بیمه این افراد نیز از میزان اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و ضروری است که مشکلات هر چه سریع‌تر مرتفع شود.

 

اشتراک گذاری
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
جدیدتربن مطالب
مطالب مرتبط
دیدگاه‌ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *