به گزارش گروه روی خط رسانه‌های برنابه نقل از اسپوتنیک، خانم رز دوراندا در ویدئویی در تیک تاک نشان داد که چگونه دیوارها و کف اتا را بعد از ۲۱ سالسیگار کشیدنمستاجران قبلی شستشو می دهد.

در این فیلم وی یک دیوار نارنجی را پاک می کند، پس از آن دوباره این دیوار کاملا سفید می شود. همچنین، وی در این ویدئو فرشی را نشان می دهد که روی آن آثاری از ته سیگار و دود سیگار وجود داشت، دود سیگار برخی قسمت های فرش را کاملا سیاه کرده بود. در این خانه پس از ۲۱ سال سیگار کشیدن مداوم، سقف، کف اتاق و لوازم خانگی نیز با دوده غلیظ نارنجی پوشانده شده بود. این ویدئو ۱۷.۸ میلیون بار توسط کاربران مشاهده شده است.

در اوایل ژانویه گزارش شد که فرد سیگاری از شهر ملبورن استرالیا به شدت با افزایش رویش مو در صورت خود رو به رو شده بود. در طول معاینه بیمار وی به آدنوکارسینومای ۱۲ میلی متری تشخیص داده شد. یک تومور در صورت او در نتیجه استفاده از نیکوتین ظاهر شده بود، زیرا این زن به مدت ۳۷ سال سیگار می کشید.